Terapia nerkozastępcza

Terapia nerkozastępcza zwana także leczeniem nerkozastępczym (ang. renal replacement therapy, RRT) – formy leczenia zastępujące funkcję nerek i podtrzymujące życie w niewydolności nerek. Zalicza się do nich: