Terpenoidy

każdy związek chemiczny, którego struktura oparta jest na strukturze terpenu i zawiera dodatkowe grupy funkcyjne

Terpenoidy – jest to grupa związków organicznych, będących pochodnymi terpenów, zawierających dodatkowe grupy funkcyjne, np. grupę hydroksylową, karbonylową czy też karboksylową.