Terytorium Nevadyterytorium zorganizowane powołane do życia 2 marca 1861 roku. 31 października 1864 roku zostało przyjęte do Unii jako trzydziesty szósty stan. Powstało poprzez secesję z Terytorium Utah, nazywanego również Washoe od rdzennych mieszkańców tych terenów.

Mapa nie przedstawia Terytorium Arizony, które wyodrębniło się z Nowego Meksyku w 1863 roku

Mimo znacznych złóż srebra, populacja górników nie wzrastała na tyle, by zagwarantować powstanie stanu. Trwała wojna secesyjna, dlatego abolicjonistyczne poglądy mieszkańców i zapotrzebowanie Unii na srebro, przezwyciężyły problem demograficzny.

W 1862 i 1866 roku przyłączono do stanu dalsze tereny Terytorium Utah oraz fragmenty Terytorium Arizony. W 1867 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zdecydował o przeniesieniu hrabstwa Pah-Ute, (dzisiaj jest to hrabstwo Clark) z Terytorium Arizony do Nevady. Aż do XX wieku trwały spory z Kalifornią o przebieg granicy przez jezioro Tahoe oraz granicy południowej wzdłuż trzydziestego piątego równoleżnika równolegle z rzeką Kolorado.[potrzebny przypis]

Stolicą zostało Carson City. Jedynym gubernatorem był James Warren Nye (na jego cześć nazwano hrabstwo Nye). Na stanowisku sekretarza Terytorium powołano Oriona Clemensa – starszego brata Marka Twaina. Skarbnikiem był John Henry Kinkead, późniejszy trzeci z kolei gubernator.