Otwórz menu główne

Terytorium zamorskie jest, w języku polskim, terminem równoznacznym terminowi terytorium zależne. Jest to ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa.

Terytorium zamorskie jest również terminem prawnym oznaczającym pewien rodzaj terytoriów zależnych od Wielkiej Brytanii i od Francji.

Brytyjskie terytoria zamorskieEdytuj

Nazwa terytorium zamorskie (ang. overseas territory) została wprowadzona w 2002 roku na mocy "British Overseas Territories Act". Wtedy to dla części posiadłości Wielkiej Brytanii zmieniono określenie z "terytorium zależne" (ang. dependent territory), wprowadzone w 1981 roku (wcześniej używano określenia "kolonie").

Obecnie Wielka Brytania posiada 15 "terytoriów zamorskich" (na 18 terytoriów ogółem):

Francuskie terytoria zamorskieEdytuj

Nazwa terytorium zamorskie (fr. territoire d'outre mer, TOM) – nazwa francuskiego terytorium zależnego o pewnej autonomii wewnętrznej używana dawniej dla czterech terytoriów (obecnie tylko dla jednego).

Francuskimi terytoriami zamorskimi są lub były: