Terytorium związkowe (Indie)

Terytorium związkowe – jednostka podziału administracyjnego Indii. W przeciwieństwie do stanów, które posiadają własne rządy regionalne, terytoria związkowe są rządzone bezpośrednio przez rząd federalny w Delhi.

W 2020 istniało siedem terytoriów związkowych:

Terytorium związkowe Delhi zmieniło swój status na Narodowe Terytorium Stołeczne Delhi.

Zobacz też: Podział administracyjny Indii.