Tesla (czechosłowackie przedsiębiorstwo)

Tesla (od Technika Slaboproudová – co znaczy „technika słaboprądowa”) – przedsiębiorstwo państwowe branży elektronicznej w byłej Czechosłowacji.

Witraż
Odbiornik radiowy 308U Talisman

Przedsiębiorstwo zostało założone pod nazwą „Elektra” 18 stycznia 1921 r., nazwę „Tesla” otrzymało 7 marca 1946 r.

Po II wojnie światowej Tesla była państwowym monopolistą w dziedzinie elektroniki w swoim kraju aż do 1989 r. Po tym roku, w związku z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, przedsiębiorstwo podzielono na kilka niezależnych spółek, z których niektóre zaprzestały używania pierwotnej nazwy.

Linki zewnętrzne edytuj