Testowanie wzorcowe

Benchmark, testowanie wzorcowetest wydajności systemu komputerowego: sprzętu lub oprogramowania.

Istnieje wiele programów, które testują różne charakterystyki sprzętu komputerowego i oprogramowanie – moc pojedynczej maszyny, interakcje w systemie klient-serwer (z pojedynczym lub wieloma klientami) czy liczbę transakcji na sekundę w systemie przetwarzania transakcyjnego.

W miarę jak pojawiają się nowe wersje oprogramowania i sprzętu, zmieniają się składowe testy benchmarków i ich wagi w obliczaniu wyniku benchmarku – dlatego jednym z warunków uzyskania wiarygodnej oceny w testach porównawczych jest konieczność zastosowania tej samej wersji benchmarku.

Zobacz też edytuj