Tetratlenek triołowiu

związek chemiczny

Tetratlenek triołowiu (nazwa Stocka: tlenek diołowiu(II) ołowiu(IV), minia ołowiowa), Pb3O4nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków mieszanych, w którym ołów występuje na II i IV stopniu utlenienia. Minia występuje zwykle jako pomarańczowo-czerwony proszek o dużej gęstości (około 9 g/cm³). Nazwa minia pochodzi od rzeki Miño w Hiszpanii, gdzie znajdowały się pierwsze eksploatowane złoża minii. W sieci krystalicznej minii stwierdzono obecność oktaedrów PbIVO6 oraz nieregularnych piramid PbIIO4[6].

Tetratlenek triołowiu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Pb3O4
Inne wzory 2PbO·PbO2
Masa molowa 685,60 g/mol
Wygląd czerwone kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 1314-41-6
PubChem 22833428
Podobne związki
Podobne związki PbO, PbO2
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Minia stosowana jest jako pigment rdzo-ochronny (antykorozyjny) w farbach podkładowych. Zabezpiecza żelazo przed korozją utleniając je powierzchniowo z wytworzeniem cienkiej warstwy tlenków żelaza (pasywacja). Używana jest również w hutnictwie szkła i do wytwarzania kitów. Jak każdy związek ołowiu jest trująca.

Pb3O4 można otrzymać przez utlenienie tlenku ołowiu (PbO, zwanego glejtą ołowiową) lub ołowiu metalicznego.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-71, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  2. a b związki ołowiu z wyjątkiem wymienionych w innych miejscach niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  3. a b Tlenek ołowiu (nr 577847) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-06-16]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. Lead(II,IV) oxide (ZVG: 1240) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2012-06-16].
  5. Tetratlenek triołowiu (nr 577847) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-06-16]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  6. Robert E. Dinnebier, Stefan Carlson, Michael Hanfland, Martin Jansen. Bulk moduli and high-pressure crystal structures of minium, Pb3O4, determined by X-ray powder diffraction. „American Mineralogist”. 88 (7), s. 996–1002, 2003 (ang.).