The Latin Libraryamerykańska baza tekstów łacińskich przygotowana przez Ad Fontes Academy, jeden z największych tego typu zbiór w sieci WWW. Każdy autor łaciński (np. Cyceron, Horacy, Owidiusz) stanowi jedną kategorię. Inne, odrębne, kategorie tworzą teksty z prawa rzymskiego, chrześcijańskie, średniowieczne i nowołacińskie. Osobną grupę stanowią tzw. rozmaitości (ang. miscellany).

Teksty nie stanowią wydań krytycznych, choć często z nich pochodzą – o ich pochodzeniu informuje sekcja credits. Nie ma także ich tłumaczeń.

Linki zewnętrzne

edytuj