Tiazolidyna

związek chemiczny

Tiazolidynaheterocykliczny, organiczny związek chemiczny, zbudowany z pięcioczłonowego pierścienia zawierającego heteroatomy – po jednym atomie azotu i siarki. Tiazolidyna jest siarkowym analogiem oksazolidyny.

Tiazolidyna
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H7NS

Masa molowa

89,16 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

504-78-9

PubChem

10444

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

ZastosowanieEdytuj

Pochodne tiazolidyny są stosowane w medycynie jak choćby lek o nazwie pioglitazon, który zawiera pierścień tiazolidynowy. Jest to lek stosowany w przypadku cukrzycy typu II, do obniżania poziomu cukru we krwi. Obniża on również poziom triglicerydów, ciśnienie krwi i zwiększa poziom HDL.

OtrzymywanieEdytuj

Tiazolidina może być otrzymana w wyniku reakcji kondensacji pomiędzy tiolami a aldehydami lub ketonami. Reakcja jest odwracalna, ponieważ wiele tiazolidyny są nietrwałe w kierunku hydrolizy w roztworze wodnym. Hydroliza tiazolidyny powoduje powstawanie tioli oraz aldehydów lub ketonów, z których ją zsyntetyzowano.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Thiazolidine (nr 149691) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2011-04-30]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  2. Tiazolidyna (nr 149691) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-04-30]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj