Tlenek manganu(VII)

związek chemiczny

Tlenek manganu(VII), Mn
2
O
7
nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na VII stopniu utlenienia. Jest reaktywną cieczą o właściwościach silnie utleniających. Po raz pierwszy opisał go H. Aschoff w 1860 roku[1][3].

Tlenek manganu(VII)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Mn2O7

Masa molowa

221,87 g/mol

Wygląd

ciemnoczerwona lotna[1] lub zielona oleista[2] ciecz; poniżej 5,9 °C czerwone kryształy o zielonym połysku[1]

Identyfikacja
Numer CAS

12057-92-0

PubChem

13879826

Podobne związki
Podobne związki

MnO, Mn
2
O
3
, MnO
2

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Budowa cząsteczki edytuj

Długości wiązań pomiędzy atomem manganu i skrajnymi atomami tlenu wynoszą 1,585 Å, a pomiędzy atomem manganu i atomem tlenu w pozycji mostkowej – 1,77 Å. Kąt Mn−O−Mn ma miarę 120,7°.

Struktura tlenku przypomina struktury anionów disiarczanowego, difosforanowego i dichromianowego, a także heptatlenku dichloru.

Otrzymywanie edytuj

Mn
2
O
7
można otrzymać się w reakcji kwasu siarkowego z nadmanganianami. W pierwszym etapie reakcji powstaje kwas nadmanganowy, który samorzutnie traci wodę, przechodząc w tlenek manganu(VII):

2KMnO
4
+ 2H
2
SO
4
→ Mn
2
O
7
+ H
2
O + 2KHSO
4

Mn
2
O
7
może reagować z pozostałym kwasem siarkowym:

Mn
2
O
7
+ 2H
2
SO
4
→ 2[MnO
3
]+
[HSO
4
]
+ H
2
O

Właściwości edytuj

W stanie stałym ma postać czerwonych kryształków, rozpuszczalnych w czterochlorku węgla. Sublimuje w temperaturze −10 °C.

Mn
2
O
7
rozkłada się w temperaturach bliskich pokojowej, powyżej 55 °C wybuchowo. Wybuch można wywołać przez uderzenie albo dodając podatny na utlenianie związek organiczny. Produktami są tlenek manganu(IV), tlen i ozon.

Jest bezwodnikiem kwasu nadmanganowego:

Mn
2
O
7
+ H
2
O → 2HMnO
4

Przypisy edytuj

  1. a b c Arndt Simon i inni, The Crystal Structure of Mn2O7, „Angewandte Chemie International Edition in English”, 26 (2), 1987, s. 139–140, DOI10.1002/anie.198701391 [dostęp 2023-12-28] (ang.).
  2. a b c d e David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-75, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  3. H. Aschoff, Ueber die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Uebermangansäure, „Annalen der Physik”, 187 (10), 1860, s. 217–229, DOI10.1002/andp.18601871003 [dostęp 2023-12-28] (niem.).

Bibliografia edytuj

  • H. Aschoff, Ueber die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Uebermangansäure, „Annalen der Physik”, 187 (10), 1860, s. 217–229, DOI10.1002/andp.18601871003 [dostęp 2023-12-28] (niem.).
  • Arndt Simon i inni, The Crystal Structure of Mn2O7, „Angewandte Chemie International Edition in English”, 26 (2), 1987, s. 139–140, DOI10.1002/anie.198701391 [dostęp 2023-12-28] (ang.).
  • A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, wyd. 3, Oxford University Press, 1962 (ang.).
  • A.F. Holleman, E. Wiberg, Inorganic Chemistry, San Diego: Academic Press, 2001, ISBN 0-12-352651-5 (ang.).