Tlenek manganu(VII)

związek chemiczny

Tlenek manganu(VII), Mn2O7nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na VII stopniu utlenienia. Jest oleistą, reaktywną cieczą o właściwościach silnie utleniających. Po raz pierwszy opisano go w 1860 roku.

Tlenek manganu(VII)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Mn2O7

Masa molowa

221,87 g/mol

Wygląd

zielona oleista ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

12057-92-0

PubChem

13879826

Podobne związki
Podobne związki

MnO, Mn2O3, MnO2

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Budowa cząsteczkiEdytuj

Długości wiązań pomiędzy atomem manganu i skrajnymi atomami tlenu wynoszą 1,585 Å, a pomiędzy atomem manganu i atomem tlenu w pozycji mostkowej – 1,77 Å. Kąt Mn−O−Mn ma miarę 120,7°.

Struktura tlenku przypomina struktury anionów disiarczanowego, difosforanowego i dichromianowego, a także heptatlenku dichloru.

OtrzymywanieEdytuj

Mn2O7 otrzymuje się jako ciemnozieloną oleistą ciecz w reakcji kwasu siarkowego z nadmanganianami. W pierwszym etapie reakcji powstaje kwas nadmanganowy, który samorzutnie traci wodę, przechodząc w tlenek manganu(VII):

2KMnO4 + 2H2SO4Mn2O7 + H2O + 2KHSO4

Mn2O7 może reagować z pozostałym kwasem siarkowym:

Mn2O7 + 2H2SO42[MnO3]+[HSO4] + H2O

WłaściwościEdytuj

W stanie stałym ma postać czerwonych kryształków, rozpuszczalnych w czterochlorku węgla. Sublimuje w temperaturze −10 °C.

Mn2O7 rozkłada się w temperaturach bliskich pokojowej, powyżej 55 °C wybuchowo. Wybuch można wywołać przez uderzenie, albo dodając podatny na utlenianie związek organiczny. Produktami są tlenek manganu(IV), tlen i ozon.

Jest bezwodnikiem kwasu nadmanganowego:

Mn2O7 + H2O2HMnO4

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-75, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).

BibliografiaEdytuj

  • H. Aschoff. „Ann. Phys. Chem.”. 2, 111, s. 217, 224, 1860. 
  • A. Simon, R. Dronskowski, B. Krebs, B. Hettich. The Crystal Structure of Mn2O7. „Angew. Chem. Int. Ed. Engl.”. 26, s. 139–140, 1987. DOI: 10.1002/anie.198701391. 
  • A.F. Wells: Structural Inorganic Chemistry. Wyd. 3. Oxford University Press, 1962.
  • A.F. Holleman, E. Wiberg: Inorganic Chemistry. San Diego: Academic Press, 2001. ISBN 0-12-352651-5.