Tlenek rtęci(II)

związek chemiczny

Tlenek rtęci(II), HgO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym rtęć występuje na II stopniu utlenienia.

Tlenek rtęci(II)
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny HgO
Masa molowa 216,59 g/mol
Wygląd żółte lub czerwone kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 21908-53-2
PubChem 30856
Podobne związki
Inne aniony siarczek rtęci(II)
Inne kationy tlenek kadmu, tlenek cynku
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Związek ten w temperaturze pokojowej jest ciałem stałym. Preparaty handlowo dostępne mają barwę czerwoną lub żółtą zależnie od stopnia rozdrobnienia. Związek ten jest trudno rozpuszczalny w wodzie i etanolu. Ogrzewany powyżej 400 °C rozkłada się z wydzieleniem wolnej rtęci i tlenu. Związek wykazuje dużą toksyczność dla ustroju ludzkiego. Używany jest w syntezach organicznych.

Zastosowania medyczneEdytuj

Żółty tlenek rtęciowy jest stosowany niekiedy (obecnie bardzo rzadko, częściej stosowany jest amidochlorek rtęci) jako lek przeciwbakteryjny i przeciwpasożytniczy w dermatologii (stężenia 1–5%) oraz okulistyce (stężenia 1–2%). Jest znany pod farmaceutyczną nazwą Hydrargyrum oxydatum flavum.

Preparaty
  • Hydrargyrum oxydatum flavum BP, FP IV – subst. do receptury aptecznej / A.C.E.F. Sp.a. – Włochy

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-76, ISBN 978-1-4200-9084-0.
  2. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  3. a b związki nieorganiczne rtęci z wyjątkiem siarczku rtęci(II) i związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  4. a b c Tlenek rtęci(II) (nr 83382) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-07-03]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  5. Tlenek rtęci(II) (nr 83382) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-07-03]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj

  1. S. Jabłońska, T. Chorzelski, Choroby skóry, PZWL, Warszawa, 2001.
  2. T.L. Chruściel, K. Gibiński, Leksykon Leków, PZWL 1991.
  3. Farmakopea Polska IV t.1 – 1965.
  4. B. Koskowski, Receptura, wyd.III, 1946.