Tlenki siarki

każdy związek chemiczny złożony z siarki i tlenu

Tlenki siarki – grupa nieorganicznych związków chemicznych zbudowanych z tlenu i siarki.