Tlenki zasadowe

Tlenki zasadowetlenki litowców i berylowców oraz niektórych metali grup pobocznych. Tlenki te w reakcji z kwasami tworzą sole, a w reakcji z wodą prawie wszystkie tworzą zasady. Nie reagują z zasadami. Mają strukturę jonową.

WłaściwościEdytuj

Zasadotwórcze tlenki zasadowe są bezwodnikami zasadowymi. Oznacza to, że po reakcji z wodą, tworzą odpowiednią tlenkowi zasadę:

Na2O + H2O → 2NaOH

Istnieją również nieliczne tlenki zasadowe, które nie reagują z wodą i są w niej nierozpuszczalne, np. CrO, Cu2O, MnO, natomiast roztwarzają się pod wpływem kwasów tworząc sole, np.:

MnO + H2SO4MnSO4 + H2O

Zobacz teżEdytuj