Toczenie – rodzaj obróbki wiórowej stosowany najczęściej do obrabiania powierzchni zewnętrznych lub wewnętrznych przedmiotów w postaci brył obrotowych[1] lub brył/zarysów osiowo-symetrycznych. Istnieje możliwość uzyskiwania metodą toczenia również innych kształtów niż obrotowe[a]. Toczenie polega na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu, w celu uzyskania pożądanego kształtu i wymiarów. Tokarka jest obrabiarką przeznaczoną do obróbki powierzchni zewnętrznych (toczenie) i wewnętrznych (wytaczanie).

Tokarz przy pracy

Kinematyka toczenia edytuj

Ruchy występujące w trakcie realizacji toczenia można podzielić na:

 • ruchy podstawowe: ruch główny i ruch posuwowy,
 • ruchy pomocnicze: ruchy mające na celu ustawienie narzędzia względem przedmiotu obrabianego (skrawanie się wtedy nie odbywa).

Ruchy podstawowe oznaczone są na rysunku i nazywane są:

 • prędkością skrawania vc,
 • prędkością posuwu vf,
 • prędkością wypadkową ve.

Prędkość wypadkowa (efektywna) ve, jest sumą wektorową prędkości skrawania oraz posuwu. Definiuje się również kąt ruchu wypadkowego, zawarty między wektorami vc i ve. W przypadku występowania kąta prostego między wektorami vf oraz vc prawdziwa staje się zależność:

 

Parametry geometryczne warstwy skrawanej edytuj

Geometrię warstwy skrawanej najczęściej rozpatruje się w płaszczyźnie prostopadłej do wektora prędkości skrawania przechodzącej przez punkt na krawędzi skrawającej. Parametry geometrii warstwy skrawanej opisuje się zgodnie z normą PN-M-01002-03:1992[2]. Mimo że norma została wycofana w roku 2012, zwyczajowo jednak w podręcznikach obróbki skrawaniem do dziś opisuje się przekrój warstwy skrawanej zgodnie z jej zaleceniami. Do jej opisu służą następujące wielkości[3]:

 •   – głębokość skrawania określana jako odległość powierzchni obrobionej i obrabianej, mierzonej prostopadle do kierunku ruchu posuwowego; najczęściej wyrażana w milimetrach,
 •   – posuw narzędzia na jeden obrót przedmiotu obrabianego,
 •   – promień zaokrąglenia naroża,
 •   – kąt przystawienia głównej krawędzi skrawającej,
 •   – kąt przystawienia pomocniczej krawędzi skrawającej.

Podstawowe zależności w procesie toczenia edytuj

 
 • Prędkość skrawania:
 
 • Wydatek objętościowy skrawania:
 
 • Czas maszynowy przy toczeniu:
 
 • Trwałość ostrza (zgodnie z uproszonym wzorem Taylor

a):

 
 • Pole przekroju poprzecznego warstwy skrawanej:
 
 • Siła skrawania:
 
 • Moc skrawania:
 

Gdzie:

 •   – największa średnica toczonego zarysu [mm],
 •  prędkość obrotowa ruchu głównego (wrzeciona) [obr./min],
 •   – głębokość skrawania [mm],
 •   – posuw na obrót narzędzia [mm/obr],
 •   – długość drogi skrawania [mm],
 •   – długość drogi dobiegu ostrza [mm],
 •   – długość drogi wybiegu ostrza [mm],
 •   – liczba przejść,
 •   – stała wielkość uwzględniająca wpływ czynników nie wyodrębnionych we wzorze,
 •   – wykładnik zależny od par materiałów,
 •   – opór właściwy skrawania [MPa],
 •   – sprawność tokarki,

Klasyfikacja metod toczenia edytuj

Ze względu na rodzaj narzędzia[1]
 • punktowa
 • kształtowa
 • obwiedniowa
Ze względu na położenie osi obrotu przedmiotu[1]
 • toczenie poziome
 • toczenie pionowe
Ze względu na kierunek ruchu posuwowego
 • wzdłużne,
 • poprzeczne,
 • stożków,
 • kopiowe.
Ze względu na rodzaj powierzchni[4]
 • toczenie zewnętrzne (obtaczanie)
 • toczenie wewnętrzne (wytaczanie, roztaczanie)
Ze względu na fazy procesu technologicznego i jakość

Wyróżnia się obróbkę zgubną, kształtującą oraz wykończeniową[3]. Parametry technologiczne, głównie głębokości skrawania ap oraz posuwu f, tych metod obróbki różnią się w zależności od materiału obrabianego, skrawności narzędzia oraz możliwości obrabiarki. Wyróżnia się również klasyfikację opartą na kryteria jakościowych[3], które można zastosować również dla toczenia:

 • toczenie zgrubne,
 • toczenie średnio dokładne,
 • toczenie dokładne,
 • toczenie bardzo dokładne.

Toczenie powierzchni stożkowych edytuj

Podstawowymi sposobami obróbki powierzchni stożkowych możliwych do realizacji na tokarkach są[5]:

 • toczenie przez skręcenie suportu,
 • toczenie przez przestawienie osi konika
 • toczenie wg liniału,
 • toczenia na tokarkach kopiarkach,
 • toczenie nożem kształtowym,
 • toczenie na tokarkach sterownych numerycznie.

Obróbkę powierzchni stożkowych prowadzi się w oddzielnej operacji lub w zabiegach.

Uwagi edytuj

 1. Na tokarkach karuzelowych.

Przypisy edytuj

 1. a b c Jan Kosmol (red.): Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa i ścierna. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
 2. PKN, PN-M-01002-03:1992: Podstawowe pojęcia w obróbce wiórowej i ściernej – Wielkości geometryczne i kinematyczne w obróbce skrawaniem, 31 grudnia 1992.
 3. a b c Wiesław Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, 2019, ISBN 978-83-01-19438-3.
 4. Edmund Tasak: Obróbka ubytkowa i spajanie. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 2001. ISBN 978-83-88408-96-0.
 5. Feld Mieczysław, Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, 2007, ISBN 978-83-204-3287-9.

Bibliografia edytuj

 • J. Kaczmarek, Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT, Warszawa 1970.
 • M. Feld, Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, 2007.
 • W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, 2019.