Tohorot (hebr. סדר טהרות, pol. Czystości) – ostatni z sześciu porządków Miszny. Obejmuje przepisy dotyczące rytualnej czystości i rytualnego skażenia.

PodziałEdytuj

Porządek Tohorot obejmuje 12 traktatów:

 1. Kelim (hebr. קילים; pol. Naczynia); o prawach odnoszących się do nieczystości rytualnej naczyń, rozmaitych sprzętów, odzieży.
 2. Ohalot (hebr. אוהלות; pol. Namioty); o nieczystościach spowodowanych kontaktem ze zwłokami.
 3. Negaim (hebr. נגאים; pol. Plagi); o prawach dotyczących trądu.
 4. Para (hebr. פרה; pol. Krowa); rozporządzenia dotyczące para aduma, czerwonej jałówki.
 5. Tohorot (hebr. טהורות; pol. Rzeczy czyste); o prawach związanych z nieczystościami trwającymi do zachodu słońca.
 6. Mikwaot (hebr. מקבאות; pol. Kąpiele); o konieczności korzystania z Mykwy.
 7. Nidda (hebr. נידה; pol. Nieczystość z powodu miesiączki); o prawach odnoszących się do oczyszczania kobiet, które mają menstruację.
 8. Machszirin (hebr. מקשירין; pol. Przygotowania); odnosi się do skażenia potraw przez pewne płyny.
 9. Zawim (hebr. זוים; pol. Cierpiące na upławy); prawo dotyczące mężczyzn i kobiet mających wycieki.
 10. Tewul jom (hebr. תבול יום; pol. Zanurzenie za dnia); o prawie odnoszącym się do człowieka zanurzonego w Mykwie, lecz pozostającym nieczystym do zachodu słońca.
 11. Jadaim (hebr. ידיים; pol. Ręce); o prawach dotyczących rytualnego obmywania rąk.
 12. Ukcin (hebr. וקצים; pol. Szypułki); o prawach odnoszących się do skażenia roślin oraz owoców przez niejadalne ich części[1].

Liczba rozdziałów i stronEdytuj

Poniżej przedstawiono zestawienie liczby rozdziałów Miszny i Tosefty w obrębie traktatów Porządku Tohorot, a także liczbę stron w Talmudzie Babilońskim oraz Jerozolimskim, jaką dany traktat zajmuje. Liczbę stron podano według edycji wileńskiej[2].

LICZBA ROZDZIAŁÓW LICZBA STRON
TRAKTAT MISZNA TOSEFTA TALMUD BABILOŃSKI TALMUD JEROZOLIMSKI
Kelim 30 25
Ohalot 18 18
Negaim 14 9
Para 12 12
Tohorot 10 11
Mikwaot 10 8
Nidda 10 9 73 13
Machszirin 6 3
Zawim 5 5
Tewul jom 4 2
Jadaim 4 2
Ukcin 3 3

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Opracowano na podstawie: A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, Warszawa 1999, s. 21, 22; Talmud babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami: Berachot rozdz. II; Kiduszin rozdz. III; Bawa Kama rozdz. I pod red. S. Pecaric, L. Kośka, Kraków 2010, s. 64, 65.
 2. K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006, s. 213.

BibliografiaEdytuj

 • K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006.
 • Talmud babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami: Berachot rozdz. II; Kiduszin rozdz. III; Bawa Kama rozdz. I pod red. S. Pecaric, L. Kośka, Kraków 2010.