Otwórz menu główne

Tomasz Głowiński

polski historyk

Tomasz Głowiński (ur. 18 października 1967 r. we Wrocławiu[1]) – polski historyk, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XIX-XX wieku, historii gospodarczej Polski XX wieku oraz współczesnej historii wojskowości; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim[2].

Tomasz Głowiński
Data i miejsce urodzenia 18 października 1967
Wrocław
Zawód, zajęcie historyk, wykładowca akademicki
Tytuł naukowy doktor habilitowany
Alma Mater Uniwersytet Wrocławski
Uczelnia Uniwersytet Wrocławski
Stanowisko adiunkt,
nauczyciel akademicki

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w 1967 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie I Liceum Ogólnokształcącego oraz pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął w 1986 roku studia na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywnie uczestniczył w życiu studenckim działając w latach 1988-1991 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Ponadto w latach 1989-1990 przewodniczył uczelnianemu Samorządowi Studenckiego. W 1991 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. Armia Krajowa w 1944 r. w świetle "Dziennika Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie"[1].

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową jako bibliotekarz w ZNiO we Wrocławiu. Rok później podjął studia doktoranckie na macierzystej uczelni będąc stypendystą śląskoznawczego Studium Doktoranckiego do 1997 roku. Był także w 1996 roku stypendystą KAAD w Berlinie[1]. W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza Polski, na podstawie pracy pt. O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, której promotorem był prof. Włodzimierz Suleja[3]. W 2001 roku został adiunktem w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną na uczelni został od 1996 roku członkiem Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Od 2004 roku był wiceprezesem tego oddziału, a od 2010 roku jego prezes i członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia. Od 2006 roku jest sekretarzem Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą i od 2010 roku redaktorem strony internetowej WSzHG. W latach 2007-2010 uczestniczył w projekcie badawczym nr N112 034 32/2221 finansowanym przez Komitet Badań Naukowych pt. "Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1945-1989"[1]. W 2013 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności: historia Polski i powszechna XIX i XX wieku, historia gospodarcza, historia wojskowości na podstawie rozprawy pt. Feliks Młynarski 1884-1972[4].

Dorobek naukowyEdytuj

Zainteresowania naukowe Tomasza Głowińskiego koncentrują się wokół zagadnień związanych z propagandą hitlerowska w okupowanej Polsce (1939-1945), pieniądzem i bankowością emisyjną w XX wieku, biografistyką w historii gospodarczej, historią Dolnego Śląska oraz historią wojskowości z naciskiem na okres Festung Breslau i Korpus Ochrony Pogranicza[2][1]. Do jego najważniejszych publikacji należą[5]:

  • O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Wrocław 2000.
  • Zapomniany garnizon. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu w latach 1924-1939, Wrocław 2008/2009.
  • Festung Breslau 1945. Historia i pamięć, Wrocław 2009.
  • Feliks Młynarski (1884-1972), Wrocław 2012.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Biogram na stronie IH UWr [on-line] [dostęp: 17.09.2015]
  2. a b Sylwetka na stronie "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 15.09.2015]
  3. Dane dotyczące doktoratu w bazie "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 16.09.2015]
  4. Dane dotyczące habilitacji w bazie "Ludzie Nauki" [on-line] [dostęp: 16.09.2015]
  5. Dane na podstawie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, stan na IX 2015 roku

Linki zewnętrzneEdytuj