Tomasz Jeż

Tomasz Miłosław Jeż (ur. 1973) – polski muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Zajmuje się kwestią recepcji repertuaru w źródłach muzycznych XVI i XVII w., opracowuje krytyczne edycje utworów w ramach redagowanej przez siebie serii Fontes Musicae in Polonia (wydani zostali do tej pory Martinus Kretzmer, Georgius Braun, Nicolaus Franciscus Frölich, Joannes Faber).

Tomasz Miłosław Jeż
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1973

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2001 – muzykologia
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

2013 – muzykologia
Uniwersytet Warszawski

Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Doktoryzował się na podstawie rozprawy Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumentacja – recepcja – przeobrażenia gatunku pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Perza (2001). Habilitację uzyskał na podstawie książki Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776) (2013).

Wybór publikacji naukowychEdytuj

  • Madrygał w Europie północno-wschodniej: dokumentacja, recepcja, przeobrażenia gatunku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003,
  • Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013,
  • Danielis Sartori Musicalia Wratislaviensia, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

BibliografiaEdytuj