Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy polskiego muzykologa. Zobacz też: Teodor Tomasz Jeż.

Tomasz Miłosław Jeż (ur. 1973) – polski muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Zajmuje się kwestią recepcji repertuaru w źródłach muzycznych XVI i XVII w., opracowuje krytyczne edycje utworów w ramach redagowanej przez siebie serii Fontes Musicae in Polonia (wydani zostali do tej pory Martinus Kretzmer, Georgius Braun, Nicolaus Franciscus Frölich, Joannes Faber).

Tomasz Miłosław Jeż
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1973
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 2001 – muzykologia
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 2013 – muzykologia
Uniwersytet Warszawski
Uczelnia Uniwersytet Warszawski

Doktoryzował się na podstawie rozprawy Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumentacja – recepcja – przeobrażenia gatunku pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Perza (2001). Habilitację uzyskał na podstawie książki Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776) (2013).

Wybór publikacji naukowychEdytuj

  • Madrygał w Europie północno-wschodniej: dokumentacja, recepcja, przeobrażenia gatunku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003,
  • Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013,
  • Danielis Sartori Musicalia Wratislaviensia, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

BibliografiaEdytuj