Tomasz Kempa

polski historyk

Tomasz Andrzej Kempa (ur. 25 lutego 1969 w Bydgoszczy) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii Europy Wschodniej oraz historii religii.

Tomasz Kempa
Data i miejsce urodzenia

25 lutego 1969
Bydgoszcz

profesor nauk historycznych
Specjalność: historia Europy Wschodniej, historia religii
Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

12 grudnia 1998

Habilitacja

18 grudnia 2007

Profesura

9 maja 2018

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Życiorys edytuj

W 1988 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy i podjął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ich ukończeniu w 1993 roku został zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1994 kontynuował naukę w Studium Doktoranckim. W 1998 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Tematem jego rozprawy był Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" (1549-1616), wojewoda wileński, a promotorem Stanisław Alexandrowicz. Od 1998 pracował na UMK jako adiunkt. W 2007 roku uzyskał, na podstawie rozprawy Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku stopień doktora habilitowanego. W 2018 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1].

Jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej IHiA UMK.

Jego zainteresowania skupiają się na stosunkach wyznaniowych w Rzeczypospolitej w XVI - XVII wieku, dziejach prawosławia i unii brzeskiej, stosunkach prawosławnych i protestantów w końcu XVI i w XVII wieku, historii politycznej i społecznej Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony w epoce nowożytnej oraz na biografistyce.

Wybrane publikacje edytuj

 • (redakcja) Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane prof. Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, red. nauk. Zbigniew Karpus, Tadeusz Kempa, Dorota Michaluk, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1996.
 • (redakcja) Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596-1996 : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r., pod red. Stanisława Alexandrowicza i Tomasza Kempy, Toruń: TN 1998.
 • Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1997, ISBN 83-231-0796-3
 • Mikołaj Radziwiłł Sierotka (1549-1616), wojewoda wileński, Warszawa: "Semper" 1999, ISBN 83-86951-52-4
 • Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń: Wydawnictw Adam Marszałek 2002, ISBN 83-7174-971-6
 • Akademia i Drukarnia Ostrogska, Biały Dunajec - Ostróg: Ośrodek "Wołanie z Wołynia" 2006.
 • Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczpospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, ISBN 978-83-7441-644-3.
 • (redakcja) Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku : państwo czy wspólnota? Zbiór studiów, pod red. Bogusława Dybasia, Pawła Hanczewskiego, Tomasz Kempy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007.
 • (redakcja) Unia lubelska z 1569 roku : z tradycji unifikacyjnych i Rzeczypospolitej / red. Tomasz Kempa, Krzysztof Mikulski, Toruń: Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego 2011, ISBN 978-83-929107-0-1
 • Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, ISBN 978-83-231-3600-2

Przypisy edytuj

 1. Tomasz Andrzej Kempa, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp 2011-09-17].[martwy link]

Bibliografia edytuj

 • Sławomir Kalembka (red.), Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004. Materiały do biografii, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006, s. 334, ISBN 83-231-1988-0.

Linki zewnętrzne edytuj