Tomasz Kunz (ur. 1969) – doktor nauk humanistycznych, tłumacz, teoretyk i krytyk literacki, redaktor. Pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (prowadzi m.in. zajęcia z poetyki i historii polskiej literatury XX w.), redaktor naczelny czasopisma Wielogłos. Zajmuje się teorią literatury i historią literatury, w tym przede wszystkim twórczością Rafała Wojaczka, Tadeusza Różewicza, Witolda Gombrowicza i Josepha Conrada.

Autor książek Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (Kraków 2005), za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia (Kraków 2019). Jako tłumacz przełożył na język polski m.in. 8 książek Zygmunta Baumana.

Mieszka w Krakowie.