Tomasz Morosini

Tomasz Morosini (zm. w czerwcu 1211 w Salonikach) – łaciński patriarcha Konstantynopola w latach 1204-1211.

Tomasz Morosini
Patriarcha
Kraj działania

Królestwo Jerozolimskie

Data i miejsce śmierci

czerwiec 1211
Tesaloniki

Patriarcha Jerozolimy
Okres sprawowania

1204-1211

Wyznanie

Kościół katolicki

Kościół

Kościół rzymskokatolicki

Diakonat

5 marca 1205

Prezbiterat

26 marca 1205

Sakra biskupia

27 marca 1205

Wybór patriarchy

30 maja 1205

Tomasz Morosini został wybrany na łacińskiego patriarchę Konstantynopola wkrótce po koronacji cesarza Baldwina I, która nastąpiła 16 maja 1204. W chwili wyboru przebywał on w Wenecji i posiadał tylko święcenia subdiakonatu. Wstępne papieskie zatwierdzenie nastąpiło dopiero 29 stycznia 1205. Po obietnicy Wenecji respektowania praw papiestwa w Konstantynopolu Morosini został wyświęcony na diakona (5 marca 1205), następnie na kapłana (26 marca 1205) i na biskupa (27 marca 1205). 30 marca 1205 otrzymał godność patriarchy. Morosini przybył do Konstantynopola w lipcu 1205. 20 sierpnia 1206 koronował na cesarza Henryka Flandryjskiego. Sprawując urząd patriarchy Morosini kierował się interesami Wenecji.

BibliografiaEdytuj

  • Pentek Z., Cesarstwo Łacińskie. Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum, Poznań 2004.