Tomasz Snarski (ur. 28 września 1985 w Gdańsku) – polski adwokat, doktor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie prawa karnego, filozofii prawa oraz praw człowieka, pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii), filozof[1]. Publicysta portalu Więź.pl[2], członek zespołu Laboratorium „Więzi”[3].

Tomasz Snarski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

28 września 1985
Gdańsk

Zawód, zajęcie

adwokat, nauczyciel akademicki, poeta, publicysta

Miejsce zamieszkania

Gdańsk

Narodowość

polska

Alma Mater

Uniwersytet Gdański

Strona internetowa

Życiorys Edytuj

Pochodzi z rodziny o wileńskich korzeniach[4][5]. Wychowywał się w gdańskiej dzielnicy Letnica[6]. Mieszka w Gdańsku, jednakże utrzymuje stałe związki z Wilnem[7]. Pasjonat Wilna i Wileńszczyzny[8].

Wykształcenie i działalność naukowa Edytuj

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Gdańsku[9]. W 2008 roku został najlepszym trójmiejskim studentem w konkursie Czerwonej Róży, a w nagrodę otrzymał samochód Škoda Fabia[10][11].

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia ukończył z pierwszą lokatą wśród swojego rocznika. Pracę magisterską z zakresu filozofii prawa, a poświęconą zagadnieniom sprawiedliwości transformacyjnej na przykładzie historii Chinese Canadian Head Tax(inne języki), przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Zajadło. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 27 lutego 2017 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych[12]. Rozprawa doktorska została uznana uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UG za wyróżniającą się[13]. Promotorami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Jerzy Zajadło oraz prof. Jarosław Warylewski. Recenzentami byli: prof. dr hab. Piotr Kardas oraz prof. dr hab. Kamil Zeidler[14]. W 2020 ukończył magisterskie studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczeń Profesora Jarosława Warylewskiego[15]. Od grudnia 2016 członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a od czerwca 2017 członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy[16]. Wiceprzewodniczący I Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego[17].

Autor ponad stu prac naukowych i publicystycznych[18][19]. Obszary zainteresowań badawczych Tomasza Snarskiego to: prawo karne, prawa człowieka, teoria prawa i filozofia prawa (zwłaszcza zagadnienia sprawiedliwości transformacyjnej i relacji pomiędzy prawem a moralnością), prawne aspekty wielokulturowości (w tym zwłaszcza prawna ochrona mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych). Jest zdecydowanym przeciwnikiem kary śmierci[20][21]. W książce „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią” broni zajętego w 2018 roku abolicjonistycznego stanowiska Kościoła katolickiego wobec kary śmierci, a jednocześnie proponuje, by miłosierdzie traktować jako najwyższą formułę sprawiedliwości, wykraczającą poza wszelkie znane dotychczas koncepcje sprawiedliwości prawa karnego, optując za pojednaniem, przebaczeniem, mediacją, mniej skupiając się na samej idei karania[22]. Miłosierdzie miałoby być ideałem chrześcijańskiej sprawiedliwości[23][24][25]. Poglądy Tomasza Snarskiego przedstawione w tej książce opierają się przede wszystkim na personalizmie chrześcijańskim (katolickim).

Tomasz Snarski jest też autorem „gdańskiej koncepcji praw człowieka”, którą zaproponował w oparciu o treść proklamowanej w 2000 roku w Gdańsku Karty Powinności Człowieka[26][27].

Jako badacz relacji między prawem a wielokulturowością zaproponował także koncepcję „idealnego prawa wielokulturowego”, zawierającą m.in. katalog dezyderatów umożliwiających ocenę danego systemu prawnego z uwagi na stopień jego akceptacji dla zróżnicowania kulturowego społeczeństwa[28].

W 2019 laureat naukowej nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska[29].

Od 2020 członek międzynarodowej Rady Naukowej włoskiego czasopisma naukowego L’Ircocervo, poświęconego zagadnieniom metodologii nauk prawnych, teorii i filozofii prawa oraz doktryn prawnych[30].

Działalność zawodowa Edytuj

Adwokat od 2013, prowadzi w Gdańsku indywidualną kancelarię adwokacką[31].

W 2011 roku, jako aplikant adwokacki zajął trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke[32].

W 2014 zdobył tytuł Profesjonalisty Forbesa, wygrywając w rankingu Profesjonaliści Forbesa 2014, w kategorii zawodu adwokata[33][34].

W 2019 roku był ekspertem ogólnopolskiego projektu badawczo-wdrożeniowego „Równość Szans Płci. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”, współfinansowanego przez Unię Europejską[35].

Reprezentował w postępowaniu krajowym w sprawie katastrofy smoleńskiej Małgorzatę Rybicką oraz Ewę Solską, które sprzeciwiały się przymusowym ekshumacjom ich mężów: Arkadiusza Rybickiego oraz Leszka Solskiego[36][37][38]. Współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przy wniesieniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie[39].

W 2020 roku reprezentował azerskiego opozycjonistę, dziennikarza i działacza na rzecz praw człowieka Dashghina Aghalarli, jako jego obrońca w postępowaniu ekstradycyjnym[40].

Od 2020 jest członkiem Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku[41], a nadto od 2021 jest członkiem Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej[42] oraz członkiem delegacji polskiej Adwokatury do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy – CCBE (Council of Bars and Law Societes of Europe)[43][44]. Od grudnia 2021 roku jest także członkiem Komitetu ds. Szkoleń Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy – CCBE (CCBE Training Committee)[45].

Działalność społeczna Edytuj

W 2006 bezskutecznie kandydował do Rady Miasta Gdańska z list Platformy Obywatelskiej, otrzymując 529 głosów[46]. W latach 2007–2011 był radnym dzielnicy Letnica[47][48]

W marcu 2011 złożył do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą praw językowych Polaków na Litwie[49], która przez wiele lat była rozpatrywana przez Parlament Europejski, w tym dwukrotnie stała się przedmiotem wysłuchania publicznego. Petycja przyczyniła się do nagłośnienia na forum europejskim problemów z zagwarantowaniem Polakom na Litwie praw językowych mniejszości (m.in. prawa do pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym, dwujęzycznych oznaczeń topograficznych, oficjalnego obowiązywania języka mniejszości jako języka pomocniczego) oraz uświadomiła znaczenie tej sprawy jako ważnego przypadku z zakresu ochrony praw fundamentalnych w UE[50][51][52].

W latach 2016–2017 członek Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańsk. Wówczas zaproponował powołanie gdańskiej nagrody równości, która jest przyznawana od 2017 roku, a od 2019 roku nosi imię Pawła Adamowicza[53][54].

W latach 2016–2019 był członkiem Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie[55][56]. Od lipca 2020 roku członek Zespołu Laboratorium „Więzi” chrześcijańskiego personalistycznego think tanku o charakterze interdyscyplinarnym, zrzeszającego ponad 60 ekspertów (naukowców, publicystów, twórców, analityków czy publicystów)[57][58]. W październiku 2020 roku jeden z sygnatariuszy otwartego listu do biskupów polskich „Nie w naszym imieniu”, m.in. sprzeciwiającego się instrumentalizacji politycznej Kościoła w Polsce[59].

Jest członkiem Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Patronem Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego, świadczącej nieodpłatnie pomoc prawną osobom potrzebującym[60][61]. Współpracuje także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka[62]. Pomysłodawca Gdańskiej Nagrody Równości

W 2017 założył Fundację Gdańskiej Jedynki, mającej wspierać I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku[9]. Fundacja ta wspiera edukację uczniów, poprzez organizację zajęć rozwijających pasje i talenty uczniów. Tomasz Snarski, jako przedstawiciel Fundacji Gdańskiej Jedynki, wchodzi w skład Kapituły Nagrody im. Arama Rybickiego, przyznawanej od 2019 roku dla wyróżniających się zaangażowaniem społecznym na rzecz dobra wspólnego uczniów[63].

Jest również wolontariuszem i współpracownikiem wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie[64][7].

W 2023 otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna – za pielęgnowanie więzi i rozwój współpracy kulturalnej obu miast[65].

Działalność artystyczna Edytuj

Autor czterech tomów poezji: Przezpatrzenia (wyd. 1 – Gdańsk 2012, wyd. 2 – Gdańsk 2014), Werblista (Wilno 2016), Żmuty (Wilno 2021), Žiemos visada bus baltos[66] (Kaunas 2022), tłumaczenie na język litewski Birutė Jonuškaitė. W 2016 roku laureat nagrody im. Witolda Hulewicza[67][68]. Członek Gdańskiego Klubu Poetów[69]. Wybrane wiersze Tomasza Snarskiego zostały przetłumaczone na język litewski (tłumacz. Artur Konickis, publikacja w czasopiśmie literackim Naujoji Romuva(inne języki), nr 2015/3; Birutė Jonuškaitė(inne języki)[70]), hiszpański (tłum. Ricardo Zarco Maldonado), japoński (tłum. Michiko Tsukada) oraz angielski (tłum. Agnieszka Sikorska)[71][72][73][74].

W 2015 został nagrodzony przez kwartalnik „Znad Wilii” w konkursie Polacy Wielu Kultur[75]. Od 2016 jest stałym współpracownikiem kwartalnika Znad Wilii. Kilkakrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Poezji Maj nad Wilią, organizowanym przez Romualda Mieczkowskiego i kwartalnik Znad Wilii[76][77][78]. W jesiennej odsłonie „Maja nad Wilią” 2021 prezentował wykłady pt. „Miłosz – Prawnik – Poeta – Noblista”[79].

Publikował teksty m.in. w Twórczości, Blizie, Akancie, Znad Wilii oraz Revue littéraire du Barreau de Paris[80][81][82][83].

W 2017 został laureatem stypendium kulturalnego miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”, w związku z którym uczestniczył, jako jeden z ośmiu gości z całego świata, w międzynarodowym festiwalu poezji Letras en la Mar w Puerto Vallarta w Meksyku[84][85]. Kilkukrotny laureat Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (projekty: „Morze prawa i kultury”, „Opowieści z gdańskiej Letnicy” oraz „NeMo. Pomiędzy Neris a Motławą”)[86][87].

Od 2020 dyrektor artystyczny interdyscyplinarnego festiwalu Wilno w Gdańsku/ Vilnius Gdanske (z którym współpracuje od 2019 roku), organizowanego przez Gdańsk i Wilno jako miasta partnerskie[88].

Od grudnia 2022 roku kurator artystyczny projektu literackiego „Bursztyny literatury”[89].

W 2022 roku zainicjował projekt pt. „Poezja, która przynosi pokój”, publikując esej stanowiący swoisty manifest poezji uwikłanej moralnie, ocalającej człowieczeństwo w najgorszych sytuacjach i stanowiącej potężne narzędzie wprowadzające pokój[90]. Jednocześnie odbyło się kilka spotkań literackich wokół znaczenia poezji jako przeciwwagi dla wojny i przemocy, jak również zagadnienia moralnego uwikłania poezji. Pierwsze spotkanie odbyło się w Centralnej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wilnie, z okazji Światowego Dnia Poezji[91][92]. Drugie miało miejsce w maju Gdańsku w Bibliotece pod Żółwiem[93]. Trzecie spotkanie z cyklu miało miejsce podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią”, zaś finalne spotkanie cyklu zorganizowano w ramach festiwalu „Wilno w Gdańsku”; wzięło w nim udział łącznie czternastu poetów z Polski i Litwy[94][95][96]. Wydarzenia te zostały pomyślane również jako pokojowy symbol solidarności wobec walczącej Ukrainy.

W 2022 roku ukazał się tomik poezji Tomasza Snarskiego w języku litewskim pt. „Žiemos visada bus baltos”, w tłumaczeniu Birutė Jonuškaitė(inne języki)[97][98][99].

Kurator artystyczny cyklu spotkań literackich „Bursztyny literatury”[100].

Publicystyka Edytuj

W latach 2010–2012 redaktor naczelny Gazety Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego[101]. Od 2018 roku publicysta portalu Więź.pl[102]. Jest także stałym współpracownikiem polskich mediów na Litwie, w tym kwartalnika Znad Wilii oraz magazynu Kurier Wileński[103].

Wybrane publikacje Edytuj

Poezja[104][105] Edytuj

Prawo, filozofia

 • Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa (Gdańsk 2018)[115]
 • Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią (Warszawa 2021)[116][117]
 • Wróblewski (Sopot 2020)[118][119]

Prowadzi interdyscyplinarnego wideobloga „Morze prawa” podejmującego zagadnienia z zakresu prawa karnego, filozofii oraz praw człowieka[120].

Przypisy Edytuj

 1. dr Tomasz Snarski | Wydział Prawa i Administracji. prawo.ug.edu.pl. [dostęp 2020-08-21].
 2. Tomasz Snarski – Więź. [dostęp 2020-08-21]. (pol.).
 3. Zespół. Więź. [dostęp 2020-08-21]. (pol.).
 4. Tomasz Snarski, Kawiarnia Literacka – Wilno, które pokochałeś, „Znad Wilii” (1 (69)), 2017, s. 77 [dostęp 2021-12-14] (pol.).
 5. Ilona Lewandowska, Prawa człowieka nie mogą być zakładnikiem polityki, kurierwilenski.lt [dostęp 2021-02-02] (pol.).
 6. Ewa Kowalska: Czarnolas ma Kochanowskiego, Wilno Miłosza, a gdańska Letnica Tomasza Snarskiego. iBedeker. [dostęp 2021-01-26]. (pol.).
 7. a b Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Tomasz Snarski – Wiadomości Znad Wilii, zw.lt, 26 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-28] (pol.).
 8. Krzysztof Renik, Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Tomasz Snarski, hospisas.lt, 29 czerwca 2021.
 9. a b Fundacja Gdańskiej Jedynki. ilo.gda.pl. [dostęp 2021-01-26].
 10. Tomasz Snarski najlepszym trójmiejskim studentem, nauka.trojmiasto.pl, 2 czerwca 2008 [dostęp 2018-12-04].
 11. Najlepszy student z Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański – University of Gdańsk, ug.edu.pl [dostęp 2021-01-26] [zarchiwizowane z adresu 2021-01-31].
 12. Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa. Nauka Polska.
 13. Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego | Wydział Prawa i Administracji. prawo.ug.edu.pl. [dostęp 2021-01-26].
 14. Tomasz Sławomir Snarski | Wydział Prawa i Administracji. prawo.ug.edu.pl. [dostęp 2021-01-26].
 15. Wierny sługa dobrego prawa. Profesor Jarosław Warylewski (1959-2020). Więź. [dostęp 2021-02-02]. (pol.).
 16. www.SNPL.lt | Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. snpl.lt. [dostęp 2018-12-13].
 17. dr Tomasz Snarski | Uniwersytet Gdański – University of Gdańsk. ug.edu.pl. [dostęp 2021-02-02].
 18. Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG. expertus.bg.ug.edu.pl. [dostęp 2018-12-13].
 19. Wyniki wyszukiwania. expertus.bg.univ.gda.pl. [dostęp 2021-02-02].
 20. Redakcja: Kara śmierci zaprzeczeniem człowieczeństwa. Dziennik Bałtycki, 2009-10-13. [dostęp 2021-03-19]. (pol.).
 21. Snarski: Sprzeciw wobec kary śmierci pokazuje prawdziwe piękno chrześcijaństwa. magazynkontakt.pl. [dostęp 2021-07-19]. (pol.).
 22. Tomasz Snarski: Prawo karne może być miłosierne, Rzeczpospolita [dostęp 2023-03-30] (pol.).
 23. Katolicka Agencja Informacyjna KAI: Dlaczego Kościół odrzucił karę śmierci?. eKAI – Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej, 2021-03-05. [dostęp 2021-03-19].
 24. „Kościół katolicki wobec kary śmierci”, czyli optyka miłosierdzia. Więź. [dostęp 2021-03-19]. (pol.).
 25. Ilona Lewandowska: Chciałbym odkryć dla prawa karnego perspektywę miłosierdzia – Kurier Wileński. kurierwilenski.lt. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 26. http://rocznikgdanski.gtn.cba.pl/files/RG_2020.pdf.
 27. Gdańska koncepcja praw człowieka. Więź. [dostęp 2021-07-19]. (pol.).
 28. Idealne prawo wielokulturowe. Performatywna koncepcja prawa wobec zróżnicowania kulturowego / Tomasz Snarski (Uniwersytet Gdański).. katalogi.bn.org.pl. [dostęp 2021-11-26]. (pol.).
 29. Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska | Uniwersytet Gdański – University of Gdańsk. ug.edu.pl. [dostęp 2020-08-21].
 30. Chi siamo. L’Ircocervo. [dostęp 2021-01-23]. (wł.).
 31. TOMASZ SNARSKI Kancelaria Adwokacka. www.tomaszsnarski.com. [dostęp 2021-02-02].
 32. Strona główna. palestra.pl. [dostęp 2021-02-02]. (pol.).
 33. Laureaci konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014. forbes.pl, 2014-09-24. [dostęp 2018-12-13]. (pol.).
 34. Adwokaci i radcowie na liście profesjonalistów Forbesa. Prawo.pl, 2014-09-26. [dostęp 2021-01-26]. (pol.).
 35. Eksperci / Ekspertki – Równość Szans Płci. [dostęp 2021-03-19]. (pol.).
 36. Nie można się zgodzić, że państwo może wszystko (rozmowa). plus.dziennikbaltycki.pl, 2018-09-19. [dostęp 2021-02-02]. (pol.).
 37. Sąd zapyta TK o konstytucyjność niemożności zaskarżenia decyzji o ekshumacji. prawo.gazetaprawna.pl, 2017-04-03. [dostęp 2021-02-02]. (pol.).
 38. Ekshumacje przed sądem. plus.dziennikbaltycki.pl, 2017-03-15. [dostęp 2021-02-02]. (pol.).
 39. Helsińska Fundacja Praw Człowieka » ETPC: ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli ich rodzin naruszyły art. 8 EKPC. hfhr.pl. [dostęp 2021-02-02].
 40. Wyborcza.pl. trojmiasto.wyborcza.pl. [dostęp 2021-02-02].
 41. Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku – Samorząd / Komisje / Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka. Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku. [dostęp 2021-06-12]. (ang.).
 42. Komisje i zespoły – Naczelna Rada Adwokacka. www.nra.pl. [dostęp 2021-06-12].
 43. Posiedzenie Prezydium NRA 16 września. Naczelna Rada Adwokacka – Warszawa. [dostęp 2021-10-04]. (pol.).
 44. Committees & Working Groups – CCBE. www.ccbe.eu. [dostęp 2022-02-10].
 45. Committees & Working Groups – CCBE, www.ccbe.eu [dostęp 2022-10-18].
 46. Wyniki głosowania na kandydata w obwodach. [dostęp 2021-01-11].
 47. Prawnik z Letnicy reprezentuje Gdańsk na festiwalu poezji w Meksyku. gdansk.pl, 24 kwietnia 2017. [dostęp 2018-12-03].
 48. Wybrano Radę Osiedla Letnica – Gdańsk Letnica – Forum – www.MojeOsiedle.pl. gdansk-letnica.mojeosiedle.pl. [dostęp 2021-01-23].
 49. Komunikat dla Posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-12-13].
 50. Barbara Szczepuła: „Szedłem na bój sam, z wielką sprawą”. Rozmowa z Tomaszem Snarskim o Polakach na Litwie. Dziennikbaltycki.pl. [dostęp 2018-12-13]. (pol.).
 51. Snarski: Moja petycja nie jest skierowana przeciwko Litwie. Wiadomości Znad Wilii. [dostęp 2018-12-13]. (pol.).
 52. „Prawa Polaków na Litwie nie są przestrzegane”. Wysłuchanie publiczne w PE – TVP Parlament. Telewizja Polska SA. www.tvpparlament.pl. [dostęp 2020-08-22].
 53. Gdańskie Nagrody Równości wręczone. Rozmowa z dr. Tomaszem Snarskim. ug.edu.pl. [dostęp 2021-07-01].
 54. W Gdańsku odsłonięto mural Pawła Adamowicza, wręczono Nagrody Równości imienia prezydenta Gdańska. Gdańsk – oficjalny portal miasta. [dostęp 2021-07-01]. (pol.).
 55. Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum V kadencji. Muzeum Stutthof w Sztutowie. [dostęp 2018-12-13].
 56. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. g.ekspert.infor.pl. [dostęp 2018-12-13].
 57. Laboratorium. Więź. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 58. Zespół. Więź. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 59. Nie w naszym imieniu. Apel do biskupów. Więź. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 60. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Władze Fundacji, www.fupp.org.pl [dostęp 2021-02-02].
 61. gdansk.pl, Dyskryminacja, złe traktowanie? Broń się – pomogą studenci prawa UG. Za darmo!, Gdańsk – oficjalny portal miasta [dostęp 2021-02-02] (pol.).
 62. Facebook, pl-pl.facebook.com [dostęp 2021-06-28].
 63. Nagroda im. Arama Rybickiego [zgłaszanie kandydatur]. ilo.gda.pl. [dostęp 2021-02-02].
 64. Zapraszamy na szkolenia. Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 65. Medal dla dr. Tomasza Snarskiego za zaangażowanie we współpracę Gdańska i Wilna | Aktualności – Uniwersytet Gdański, Medal dla dr. Tomasza Snarskiego za zaangażowanie we współpracę Gdańska i Wilna | Aktualności – Uniwersytet Gdański, 16 sierpnia 2023 [dostęp 2023-08-17] (pol.).
 66. Žiemos visada bus baltos – Tomasz Snarski | Patogupirkti.lt, Patogu Pirkti [dostęp 2022-10-17] (lit.).
 67. Tomasz Snarski laureatem XXI edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza, wyd.ug.edu.pl [dostęp 2018-12-13] (pol.).
 68. Adw. Tomasz Snarski laureatem Nagrody im. Witolda Hulewicza, Naczelna Rada Adwokacka – Warszawa [dostęp 2021-02-02] (pol.).
 69. Gdański Klub Poetów, www.facebook.com [dostęp 2022-06-17] (pol.).
 70. „Żmuty”. Nowa książka poetycka Tomasza Snarskiego – Wiadomości Znad Wilii, zw.lt, 31 marca 2021 [dostęp 2022-04-23] (pol.).
 71. Jubilee Anthology Anniversary of the Contemporary Writers of Poland – utwory polskich literatów z całego świata – Wiadomości Znad Wilii, zw.lt, 11 maja 2020 [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 72. 20th Jubilee Anthology (Anniversary of the Contemporary Writers of Poland) | [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 73. Emma Popik, Michiko Tsukada w Gdańsku, czyli narwać słów jak bzu, iBedeker [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 74. Naujoji Romuva, www.nromuva.lt [dostęp 2021-01-26].
 75. Gdańszczanin z tytułem Polaka Wielu Kultur, gdansk.pl [dostęp 2022-04-28] (pol.).
 76. Jadwiga Podmostko, „Werblista” – prezentacja XXIII MFP i… prawa Polaków na Litwie | Kurier Wileński, kurierwilenski.lt [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 77. Tomasz Otocki, Maj nad Wilią 2015: rechot Witkacego i łyk starki [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 78. Rozpoczął się „Maj nad Wilią”, l24.lt [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 79. Helena i Leonard Drożdżewiczowie, Powroty poezji do miasta poetów, „Znad Wilii”, nr 4(88), 2021, s. 25.
 80. Miesięcznik Twórczość » Litwa [dostęp 2023-06-27] (pol.).
 81. Tomasz Snarski – Nie odwracaj się, akant.org [dostęp 2023-06-27].
 82. Se connecter à Facebook, Facebook [dostęp 2023-06-27] (fr.).
 83. Revue littéraire du Barreau de Paris – n°4, Musée du Barreau de Paris, 6 grudnia 2018 [dostęp 2023-06-27] (fr.).
 84. Inauguran las actividades de Letras en la Mar en PV, Tribuna de la Bahía, 27 kwietnia 2017 [dostęp 2021-01-26] (hiszp.).
 85. gdansk.pl, Prawnik z Letnicy reprezentuje Gdańsk na festiwalu poezji w Meksyku, Gdańsk – oficjalny portal miasta [dostęp 2021-01-26] (pol.).
 86. Ilona Lewandowska, Tomasz Snarski: „Kultura jest środkiem, by to, co najlepsze w przeszłości, zachować dla przyszłości” – Kurier Wileński, kurierwilenski.lt, 21 kwietnia 2023 [dostęp 2023-06-27] (pol.).
 87. Gdańskie Centrum Multimedialne, Wręczono certyfikaty Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska. Niemal milion złotych dla 84 osób, Gdańsk - oficjalny portal miasta [dostęp 2023-06-27] (pol.).
 88. Gdańsk – oficjalny portal miasta, www.gdansk.pl [dostęp 2020-08-21].
 89. Wine Bar Literacka, literacka [dostęp 2023-01-16] (pol.).
 90. Poezja, która przynosi pokój. [dostęp 2022-05-22].
 91. Telewizja Polska S.A, W przededniu Światowego Dnia Poezji dyskutowano o jej roli w świecie dotkniętym wojną, wilno.tvp.pl [dostęp 2022-05-22] (pol.).
 92. GALERIJA. Tarp poezijos, vertybių ir taikos. Susitikimas su dr. Tomasz Snarski (Gdanskas, Lenkija) | Vilniaus centrinė biblioteka, 21 marca 2022 [dostęp 2022-05-22] (lit.).
 93. Gdańskie Centrum Multimedialne, Gdańskie Centrum Multimedialne, „Poezja, która przynosi pokój” – spotkanie z Tomaszem Snarskim wokół wojny i pokoju, Gdańsk - oficjalny portal miasta [dostęp 2022-05-22] (pol.).
 94. KW, XXIX Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” – Kurier Wileński, kurierwilenski.lt [dostęp 2022-09-23] (pol.).
 95. Jarosław Tomczyk, Dla każdego coś wileńskiego! – Kurier Wileński, kurierwilenski.lt [dostęp 2022-09-23] (pol.).
 96. Gdańsk jest najbardziej wileńskim miastem na świecie, zaraz po Wilnie..., www.zawszepomorze.pl [dostęp 2022-09-23] (pol.).
 97. a b Žiemos visada bus baltos – Tomasz Snarski | Patogupirkti.lt, Patogu Pirkti [dostęp 2022-09-23] (lit.).
 98. a b GALERIJA. Poezijos vakaras „Tarp Gdansko ir Vilniaus” | Vilniaus centrinė biblioteka, 19 września 2022 [dostęp 2022-09-23] (lit.).
 99. a b Poezijos vakaro „Tarp Gdansko ir Vilniaus” svečias poetas, teisininkas, filosofas dr. Tomasz Snarski: jaučiu, kad mano eilėraščiai geriausiai skamba lietuvių kalba, sc.bns.lt [dostęp 2022-09-23] (lit.).
 100. Wine Bar Literacka, literacka [dostęp 2023-07-05] (pol.).
 101. Archiwalne numery | Wydział Prawa i Administracji, prawo.ug.edu.pl [dostęp 2021-02-02].
 102. Tomasz Snarski, Więź [dostęp 2021-02-02] (pol.).
 103. Stopka redakcyjna, LITWA – POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC: W OKOLICACH „ZNAD WILII”, „Znad Wilii” (3 (87)), 2021, s. 2, 151.
 104. Wieczór poetycki Tomasza Snarskiego. wbpg.org.pl, 2016. [dostęp 2018-12-03].
 105. Werblista – nowy tomik poezji adw. Tomasza Snarskiego, Naczelna Rada Adwokacka – Warszawa [dostęp 2018-12-13] (pol.).
 106. Leonard Drożdżewicz, Czytając Zasady procesowe w Jeruzalem, „Znad Wilii”, nr 3 (63) z 2015 r., s. 24–26., 2015.
 107. Przezpatrzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [dostęp 2020-08-21] (pol.).
 108. Tomasz Snarski: Przezpatrzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012., nowe litery, 22 czerwca 2013 [dostęp 2022-05-25].
 109. O. autorze Ewa Kowalska Twitter Facebook, Wielki wymiar – Tomasz Snarski i „Przezpatrzenia”, iBedeker [dostęp 2022-05-25] (pol.).
 110. Jadwiga Podmostko, „Werblista” – prezentacja XXIII MFP i… prawa Polaków na Litwie | Kurier Wileński, kurierwilenski.lt [dostęp 2020-08-21] (pol.).
 111. Facebook, pl-pl.facebook.com [dostęp 2021-03-30].
 112. „Żmuty”. Nowa książka poetycka Tomasza Snarskiego – Wiadomości Znad Wilii, zw.lt, 31 marca 2021 [dostęp 2021-03-31] (pol.).
 113. Filip Maciejowski, Zadajemy pytania – odpowiada… filozof, podróżnik, poeta, prawnik. Recenzja tomiku poetyckiego „Żmuty” Tomasza Snarskiego [dostęp 2021-05-26] (pol.).
 114. Pisarze pl Admin, Paweł Krupka – Żmuty, nowy zbiór poezji Tomasza Snarskiego, Pisarze.pl, 21 września 2021 [dostęp 2022-05-25] (pol.).
 115. Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [dostęp 2020-08-21] (pol.).
 116. Premiera Więzi: „Kościół katolicki wobec kary śmierci” Tomasza Snarskiego, Więź [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 117. Kościół katolicki wobec kary śmierci TWARDA OPRAWA – Więź, wiez.pl [dostęp 2022-05-25] (pol.).
 118. Tomasz Snarski, Wróblewski, Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, ISBN 978-83-88445-46-0 [dostęp 2020-09-24] (pol.).
 119. https://snpl.lt/Rocznik/20/R.20.313-316.pdf.
 120. Morze prawa – YouTube, www.youtube.com [dostęp 2020-08-22].

Linki zewnętrzne Edytuj