Tomasz Ujejski

Tomasz Ujejski herbu Szreniawa bez Krzyża[1] (ur. 1613, zm. 1 sierpnia 1689) – duchowny rzymskokatolicki, sekretarz królewski i kanonik płocki i warmiński, kustosz gnieźnieński.

Tomasz Ujejski
Ilustracja
Herb Tomasz Ujejski
Data urodzenia 1613
Data śmierci 1 sierpnia 1689
biskup kijowski
Okres sprawowania 1656-1658
biskup pomocniczy warmiński
Okres sprawowania 1658-1677
Wyznanie katolickie
Kościół łaciński
Nominacja biskupia 3 kwietnia 1656
Sakra biskupia 22 października 1656
Podpis Tomasza Ujejskiego na dokumencie króla Jana Kazimierza, zatwierdzającym przywileje miasta Poznania (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)

Od 1656 był ordynariuszem kijowskim, nie rezydował w diecezji z powodu wojny z Rosją.

Odznaczał się słodyczą, dobrocią i miłością apostolską, która różnowierców czcią i uszanowaniem przejęła. Gdyby wszyscy biskupi byli Ujejscy, niktby się od Kościoła nie oddzielił, tak mówili różnowiercy[2].

Sufragan warmiński w latach 1658–1677. Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku z województwa kijowskiego[4]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa kijowskiego w 1674 roku[5]. W 1677 wstąpił do zakonu jezuitów. Absolwent studiów w Rzymie.

Pochowany w kościele klasztornym św. Ignacego Loyoli w Wilnie[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Herbarz polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 194.
  2. Eustachy Iwanowski, Rozmowy o polskiéj koronie, na str. 617
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
  4. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, , s. D.
  5. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 153.
  6. Krzysztof Rafał Prokop, Nekropolie biskupie w nowożytnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Kraków-Warszawa 2020, s. 144.

BibliografiaEdytuj

  • Piotr Nitecki: Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2000. ISBN 83-211-1311-7.