Topos (czasopismo)

czasopismo literackie

Topos (czasopismo)dwumiesięcznik literacki ukazujący się od maja 1993 r., dostępny w całym kraju w sieci salonów Empik oraz w prenumeracie. Dwumiesięcznik organizuje w cyklu dwuletnim Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. R.M. Rilkego oraz Festiwal Poezji.

Topos
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

Tematyka

literatura

Pierwszy numer

1993

Redaktor naczelny

Krzysztof Kuczkowski

Średni nakład

1000 egz.

Format

B5

Liczba stron

204 + 4

ISSN

1230-8943

Strona internetowa

Numery tematyczne Edytuj

Specjalnością „Toposu” są numery tematyczne, dotąd ukazały się zeszyty o m.in.: Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Tadeuszu Różewiczu, Mironie Białoszewskim, Julii Hartwig, Jarosławie Marku Rymkiewiczu, Ryszardzie Kapuścińskim, Tymoteuszu Karpowiczu, Ks. Janie Twardowskim, Krzysztofie Karasku, Julianie Kornhauserze, Stanisławie Barańczaku, a także numery o Rainerze Marii Rilkem, Franzu Kafce, Thomasu Mertonie czy Jamesie Joysie.
W „Toposie” znajdują się stałe rubryki, prowadzone przez wybitnych eseistów, m.in.: „Teologia poetów” (Zofia Zarębianka), „Notes” (Wojciech Kass), „Ogród debiutów” (Piotr Wiktor Lorkowski).

Biblioteka „Toposu” Edytuj

Od 1996 roku „Topos” prowadzi własną serię książkową. W cyklu Biblioteka „Toposu” ukazało się ponad 140 tomów, m.in. wiersze Rainera Marii Rilkego w przekł. Andrzeja Lama, Jana Erika Volda(inne języki) w przekł. Andrzeja Słomianowskiego, Kazimierza Hoffmana, Krzysztofa Karaska, Zbigniewa Jankowskiego, Teresy Ferenc, Bogusławy Latawiec, Adriany Szymańskiej, Jerzego Górzańskiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Mieczysława Machnickiego, Sławomira Matusza, Jana Polkowskiego, Wojciecha Kassa, Przemysława Dakowicza, Tadeusza Dąbrowskiego, Wojciecha Gawłowskiego, Wojciecha Kudyby, Grzegorza Kociuby, Michała Kozłowskiego, Joanny Roszak, Artura Nowaczewskiego, ks. Jana Sochonia, Krystyny Dąbrowskiej, Mirosława Dzienia, Karola Samsela czy Jarosława Jakubowskiego.

Biblioteka „Krytyki Edytuj

W ramach Biblioteki „Toposu” ukazuje się również seria Biblioteki „Krytyki”. Dotychczas ukazały się tomy szkiców krytycznych Przemysława Dakowicza, Wojciecha Kudyby, Adriana Glenia i Artura Nowaczewskiego.

Plakaty/arkusze poetyckie Edytuj

Na kilkudziesięciu (dołączanych do każdego numeru) arkuszach poetyckich „Toposu”, których pomysłodawcą i redaktorem jest Tadeusz Dąbrowski, znalazły się wiersze m.in. takich poetów jak: Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Wacław Tkaczuk, Bohdan Zadura, Janusz Szuber, Urszula Kozioł, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Adriana Szymańska, Ewa Lipska, Julian Kornhauser, Paweł Huelle, Krzysztof Lisowski, Wojciech Kass, Janusz Drzewucki, Teresa Tomsia, Tadeusz Dąbrowski, M. K. E. Baczewski, Tomasz Różycki, Jacek Dehnel, Artur Nowaczewski, Adam Majewski, Dariusz Sośnicki, Jacek Gutorow, Mariusz Grzebalski, Maciej Woźniak, debiutanci – Anna Pitra, Mariusz Więcek, Anna Wieser, Aleksandra Wrona.

Redakcja Edytuj

Rada programowa:

Redakcja:

Linki zewnętrzne Edytuj