Linia kolejowa nr 910

(Przekierowano z Tor łączący nr 910)

Tor łączący nr 910 – łączący stację Nowosady ze stacją Chryzanów, gdzie znajduje się rampa przeładunkowa na tor szeroki.

Linia kolejowa nr 910
Nowosady – Chryzanów
Mapa przebiegu linii kolejowej 910
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 910
Długość 4,289 km
Rozstaw szyn 1435 mm
Sieć trakcyjna brak
Portal Portal Transport szynowy

W 2009 roku był nieprzejezdny z uwagi na przerwanie w Nowosadach w miejscu przejazdu kolejowego.