Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

polskie towarzystwo naukowe
(Przekierowano z Towarzystwo Naukowe KUL)

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, powołana dożycia 31 stycznia 1934 przez Senat Akademicki KUL z inicjatywy 15 naukowców KUL - członków założycieli, m.in. rektora KUL - ks. prof. Antoniego Szymańskiego[1], prof. Mieczysława Popławskiego, prof. Ignacego Czumę[2] czy prof. Leona Białkowskiego[3].

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Państwo

 Polska

Siedziba

Lublin

Data założenia

1934

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Profil działalności

nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Zasięg

Rzeczpospolita Polska - na obszarze Mazowsza

Prezes

Augustyn Eckmann

Członkowie

700

Nr KRS

0000010057

Data rejestracji

26 kwietnia 2001

brak współrzędnych
Strona internetowa

Charakterystyka

edytuj

Obecnie Towarzystwo liczy prawie 700 członków. Działalnością Towarzystwa kieruje trzynastoosobowy zarząd. Prezesem TN KUL jest ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, a sekretarzem generalnym prof. dr hab. Stanisław Olczak.

Praca naukowa Towarzystwa odbywa się w ramach sześciu wydziałów:

  • teologicznego
  • filozoficznego
  • historyczno-filologicznego
  • nauk społecznych
  • nauk prawnych
  • matematyczno-przyrodniczego

Zarząd Towarzystwa przyznaje co roku Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela KUL-u, za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Towarzystwo Naukowe KUL wydało dotychczas ponad 2100 pozycji, w tym kilkutomowy zbiór prac Karola Wojtyły z zakresu etyki. Wydaje też zaplanowaną na kilkanaście tomów Encyklopedię Katolicką. W ramach poszczególnych wydziałów Towarzystwa działają zespoły redakcyjne przygotowujące 25 zeszytów "Roczników": Teologicznych (z. 1-10), Filozoficznych (1; nr 1-2), Humanistycznych (z. 1-7), Nauk Społecznych (z. 1-3), Nauk Prawnych (1; nr 1-2) i Psychologicznych (1; nr 1-2) oraz "Roczników Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL" w Tomaszowie Lubelskim. O pracy całego Towarzystwa informuje co roku "Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II". Od 1999 roku wydawany jest "Przegląd Psychologiczny" wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, a także czasopismo w języku angielskim "Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes". Pod patronatem Towarzystwa ukazują się "Studia Norwidiana" i "Studia Polonijne" oraz serie wydawnicze: "Studia Metafilozoficzne", "Studies in Logic and Theory of Knowledge" (w języku angielskim) i "Homo meditans". W swoich szeregach miało i ma ponad 1000 wielu wybitnych naukowców z różnych dziedzin: m.in. ks. Karola Wojtyłę[4], ks. Stefana Wyszyńskiego czy ks. Franciszka Blachnickiego[3].

Członkowie

edytuj

Oficjalna witryna

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Szymański A. Red, Prąd. Miesięcznik Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. 1934 R.21 nr12, „PAN Biblioteka Kórnicka”, 1934, s. 260 [dostęp 2024-06-02] (pol.).
  2. Ignacy Czuma. Uczony i polityk - Norbertinum - Księgarnia [online], www.norbertinum.pl [dostęp 2024-06-04].
  3. a b Powstanie Towarzystwa Naukowego KUL [online], www.kul.pl [dostęp 2024-06-04] (pol.).
  4. Karol Wojtyła w Lublinie - Leksykon - Teatr NN [online], teatrnn.pl [dostęp 2024-06-04] (pol.).