Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOIK) – polska instytucja naukowa, zajmująca się problematyką zarządzania. Było jedną z pierwszych instytucji tego typu na świecie.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Prezes Zarządu Głównego

Leszek Adam Kiełtyka

Nr KRS

0000058908

brak współrzędnych
Strona internetowa
Siedziba TNOiK Domu Organizatora w Toruniu

Historia edytuj

 • 20 kwietnia 1925 – powstanie instytucji pod nazwą Instytut Naukowej Organizacji; w gronie założycieli wiodącą rolę odegrał Karol Adamiecki (współtwórca Światowej Rady Zarządzania, World Management Council); działalność naukowo-badawcza, wydawnicza, popularyzatorska i szkoleniowa;
 • 1 czerwca 1933 – zmiana nazwy na Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, nadanie osobowości prawnej;
 • po 1945 – kontynuacja działalności;
 • wrzesień 1948 – zmiana nazwy na Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa;
 • grudzień 1949 – pod naciskiem władz państwowych z powodu „kultywowania kapitalistycznej ideologii” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu;
 • 1957 – wznowienie działalności, rozszerzenie aktywności o działalność gospodarczą (produkcja i rozpowszechnianie urządzeń biurowych);
 • 1968 – zmiana statutu, w tym zasad rekrutacji członków, utworzenie nowych organów kierowniczych, aktywizacja działalności szkoleniowej;
 • lata 70. – rozwój ilościowy Towarzystwa;
 • 1981 – udział w pracach nad reformami gospodarczymi, działalność w zakresie doradztwa organizacyjnego.

Dd 1926 r. wydaje miesięcznik „Przegląd Organizacji”, a od 1963 kwartalnik „Problemy Organizacji”[1].

Oddziały edytuj

Oddziały TNOiK[2]:

Przypisy edytuj

 1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-06-15].
 2. Oddziały TNOiK i profile ich działalności [online], www.tnoik.org [dostęp 2017-09-05] (pol.).