Otwórz menu główne

Towarzystwo Szkoły Świeckiej (TSŚ) - organizacja społeczna powstała w 1957 roku w Warszawie.

Za główny cel stowarzyszenia uznano szerzenie zasad świeckiego wychowania (uniwersytety dla rodziców, kluby dyskusyjne, poradnie, akcja odczytowa i wydawnicza). Statutowym zadaniem organizacji było rozpowszechnianie w społeczeństwie założeń pedagogiki socjalistycznej, zwłaszcza w zakresie wychowania i kształtowania postaw światopoglądowych młodzieży. Towarzystwo działało głównie wśród rodziców i nauczycieli.

TSŚ realizowało cele za pośrednictwem zarządów wojewódzkich, powiatowych oraz kół. Stowarzyszenia miało charakter masowy, według oficjalnych danych w 1967 roku liczyło ponad 300 tysięcy członków i 14 tysięcy kół. Organem prasowym organizacji był miesięcznik Wychowanie.

Z okazji jubileuszu 10-lecia w 1967 Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej przyznawał złote odznaki TSŚ[1].

W 1969 wraz ze Stowarzyszeniem Ateistów i Wolnomyślicieli utworzyło Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej.

Spis treści

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Kultura świecka w dziejach naszego narodu, red. K. Sokół, Warszawa 1959.
  • Rozwój i działalność Towarzystwa Szkoły Świeckiej w latach 1957-1962. Materiały na II Krajowy Zjazd TSŚ, Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej, 1962.
  • M. Sołtyk, Historia walki o świecki charakter nauczania i wychowania w Polscedo końca XVIII wieku. Towarzystwo Szkoły Świeckiej w Kielcach, Kielce 1961.
  • Bogdan Suchodolski, O program świeckiego wychowania moralnego, Warszawa 1961.
  • Michał Szulkin, 400 lat walki o szkołę świecką w Polsce. Wybór tekstów i materiałów, Warszawa 1960.
  • Towarzystwo Szkoły Świeckiej. Krajowy Zjazd Delegatów 23–25 maja 1958. Materiały, dokumenty, rezolucje, wnioski, Wspólna Sprawa, Warszawa 1959.

PrzypisyEdytuj

  1. Inauguracja szkolenia aktywu laickiego. „Nowiny”, s. 2, Nr 294 z 11 grudnia 1967. 

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj