Towarzystwo Szkoły Świeckiej

Towarzystwo Szkoły Świeckiej (TSŚ) - organizacja społeczna powstała w 1957 roku w Warszawie.

Towarzystwo Szkoły Świeckiej
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1957
Zakończenie działalności 1969 (po połączeniu ze Stowarzyszeniem Ateistów i Wolnomyślicieli przekształcone w Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej)
Profil działalności szerzenie zasad świeckiego wychowania
Zasięg ogólnopolski
brak współrzędnych

Za główny cel stowarzyszenia uznano szerzenie zasad świeckiego wychowania (uniwersytety dla rodziców, kluby dyskusyjne, poradnie, akcja odczytowa i wydawnicza). Statutowym zadaniem organizacji było rozpowszechnianie w społeczeństwie założeń pedagogiki socjalistycznej, zwłaszcza w zakresie wychowania i kształtowania postaw światopoglądowych młodzieży. Towarzystwo działało głównie wśród rodziców i nauczycieli.

TSŚ realizowało cele za pośrednictwem zarządów wojewódzkich, powiatowych oraz kół. Stowarzyszenia miało charakter masowy, według oficjalnych danych w 1967 roku liczyło ponad 300 tysięcy członków i 14 tysięcy kół. Organem prasowym organizacji był miesięcznik Wychowanie.

Z okazji jubileuszu 10-lecia w 1967 Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej przyznawał złote odznaki TSŚ[1].

W 1969 wraz ze Stowarzyszeniem Ateistów i Wolnomyślicieli utworzyło Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Kultura świecka w dziejach naszego narodu, red. K. Sokół, Warszawa 1959.
  • Rozwój i działalność Towarzystwa Szkoły Świeckiej w latach 1957-1962. Materiały na II Krajowy Zjazd TSŚ, Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej, 1962.
  • M. Sołtyk, Historia walki o świecki charakter nauczania i wychowania w Polscedo końca XVIII wieku. Towarzystwo Szkoły Świeckiej w Kielcach, Kielce 1961.
  • Bogdan Suchodolski, O program świeckiego wychowania moralnego, Warszawa 1961.
  • Michał Szulkin, 400 lat walki o szkołę świecką w Polsce. Wybór tekstów i materiałów, Warszawa 1960.
  • Towarzystwo Szkoły Świeckiej. Krajowy Zjazd Delegatów 23–25 maja 1958. Materiały, dokumenty, rezolucje, wnioski, Wspólna Sprawa, Warszawa 1959.

PrzypisyEdytuj

  1. Inauguracja szkolenia aktywu laickiego. „Nowiny”, s. 2, Nr 294 z 11 grudnia 1967. 

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj