Towarzystwo zarejestrowane

Towarzystwo zarejestrowane (w skrócie t.z. lub T.z.) – forma prawna organizacji posiadających (osobowość prawną) w Niemczech i w Austrii (w języku niemieckim eingetragener Verein, w skrócie e.V.), stanowiącej dobrowolne stowarzyszenie prywatnych osób powołane w celu wspólnej ochrony ich praw, zarejestrowane w niemieckim (lub austriackim) sądowym rejestrze stowarzyszeń.

Wśród organizacji tego typu znajdują się m.in.:

Innym rodzajem stowarzyszeń funkcjonujących w Niemczech i w Austrii są towarzystwa niezarejestrowane (nicht eingetragener Verein); takie stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej.