Trójkąt równoramienny

Triangle.Isosceles.svg

Trójkąt równoramiennytrójkąt o (co najmniej) dwóch bokach równej długości. Te dwa boki zwane są ramionami trójkąta, trzeci bok jego podstawą. Kąty przy podstawie są przystające a ich miara jest mniejsza od miary kąta prostego.

Trójkąt równoramienny posiada (co najmniej jedną) oś symetrii – przecina ona podstawę w połowie długości i przechodzi przez wierzchołek łączący ramiona. Oś symetrii pokrywa się z wysokością, środkową, dwusieczną i symetralną[1] opuszczonymi na podstawę.

Szczególne przypadki trójkąta równoramiennego:

Związki metryczneEdytuj

Zależność między kątami

 

Zależność między długością podstawy i ramienia:

 

Pole trójkąta równoramiennego:

 

gdzie:

  – długość podstawy,
  – długość ramienia,
  – miara kąta przeciwległego do   czyli kąta między ramionami
  – miara kąta przy podstawie

PrzypisyEdytuj

  1. Jeśli potraktować te elementy trójkąta jako proste.