Traditio brevi manu

Traditio brevi manu - sposób przeniesienia posiadania mający zastosowanie wtedy, gdy nabywca posiadania danej rzeczy jest już jej dzierżycielem albo bezpośrednim posiadaczem zależnym. Wydanie rzeczy nabywcy byłoby w takim przypadku zbędne[1]. Zgodnie z art. 351 kodeksu cywilnego przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego albo na dzierżyciela następuje na mocy samej umowy między stronami.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. E. Gniewek, Komentarz do art. 348, [w:] E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001.