Trakt (jednostka administracyjna)

Trakt – dawna jednostka administracyjna w Księstwie Żmudzkim, wchodzącym w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, odpowiednik powiatów w pozostałej części I Rzeczypospolitej.

Księstwo Żmudzkie na mapie z 1659

Według Zygmunta Glogera nazwa wywodziła się z czasów, gdy na Żmudzi osadnictwo skupiało się jedynie wzdłuż szlaków komunikacyjnych, czyli traktów.

W skład Księstwa Żmudzkiego wchodziło 28 traktów:

Ponadto w I Rzeczypospolitej traktem zapuszczańskim nazywano południową część województwa trockiego od lewego brzegu Niemna poprzez dzisiejszą Puszczę Augustowską do granicy Prus, zaś traktem zatykockim – południową część ziemi bielskiej w województwie podlaskim, położoną na północ od Narwi i Tykocina.

BibliografiaEdytuj