Traktat Claytona-Bulwera

Traktat Claytona-Bulwera - porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, zawarte w 1850 r. w Waszyngtonie w celu całkowitego ograniczenia kolonizacji i militaryzacji terenu Ameryki Środkowej.

W 1901 został zastąpiony nowym traktatem amerykańsko-brytyjskim, który przyznał Stanom Zjednoczonym prawo do budowy Kanału Panamskiego.