Otwórz menu główne

Traktat pozwolski został zawarty w Pozwolu 14 września 1557 pomiędzy unią polsko-litewską i zakonem kawalerów mieczowych za panowania Johanna Wilhelma Fürstenberga - mistrza zakonu – i króla Zygmunta Augusta. Traktat ten, przyjęty wraz z hołdem lennym Fürstenberga, stanowił o nadaniu głównych praw handlowych (dla Unii Polsko-litewskiej) na terenie Inflant a nadto miał wymowę antymoskiewską, ze względu na ekspansywną politykę cara Iwana Groźnego[1].

Car, dążąc do opanowania wybrzeża Bałtyku, postanowił uderzyć na Inflanty[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Historia Polski. Kalendarium dziejów: Pradzieje - 1655, red. A. Nowak, Kraków 2010, s. 346.
  2. S. Cynarski, Zygmunt August, wyd. 3, Wrocław 2004, s. 170.

BibliografiaEdytuj

  • Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer: Historia oręża polskiego 963-1795. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1981. ISBN 83-214-0133-3.