Traktat w Niszutraktat pokojowy podpisany 29 września 1739 roku w Niszu pomiędzy Imperium Osmańskim a Imperium Rosyjskim kończący wojnę rosyjsko-turecką (1735-1739). Był następstwem traktatu belgradzkiego i wycofania się Austrii z równolegle prowadzonej wojny austriacko-tureckiej.

Traktat w Niszu
Data

29 września 1739

Miejsce

Nisz, Imperium Osmańskie

Wynik

zakończenie IV wojny rosyjsko-tureckiej

Strony traktatu
 Imperium Rosyjskie  Imperium Osmańskie

Na mocy traktatu Rosja wycofała roszczenia terytorialne względem Krymu i Mołdawii oraz mogła budować port w Azowie jednak bez fortyfikacji. Ponadto traktat przewidywał:

Bibliografia

edytuj

Zobacz też

edytuj