Transakcja wojny chocimskiej

Transakcja wojny chocimskiejepos autorstwa Wacława Potockiego, publikowany także pod tytułem Wojna chocimska (wydanie z 1850 roku). Pełny tytuł tego dzieła brzmiał Transakcja wojny chocimskiej... z różnych... relacyj... z łacińskiego na polskie... wierszem przetłumaczona. R. P. 1670, dnia decembra ostatniego.

Transakcja wojny chocimskiej
Ilustracja
Autor Wacław Potocki
Typ utworu epos
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania I Rzeczpospolita
Język polski
Data wydania 1670

Głównym źródłem utworu jest dziennik Jakuba Sobieskiego, naocznego świadka. Akcję historyczną uzupełniają rozmaite dygresje (osobiste, satyryczne, refleksyjne). Utwór po raz pierwszy opublikowano w XIX w. W okresie staropolskim istniał jedynie w obiegu rękopiśmiennym (dwie redakcje: z 1670 oraz z 1675 roku - druga zaopatrzona w dedykację zięciowi poety, Janowi Lipskiemu). Składa się z dziesięciu części.

Treścią utworu jest zwycięstwo nad Turkami odniesionym w 1621 przez Polskę pod Chocimiem. Bohaterami są autentyczne postacie historyczne, takie jak Jan Karol Chodkiewicz czy Stanisław Lubomirski, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa. W intencji autora Transakcja wojny chocimskiej miała pobudzać uczucia patriotyczne Polaków. Jednak obok opiewania heroicznej przeszłości, Potocki wyraził w nim także elementy krytyczne wobec ustroju Rzeczypospolitej oraz rządzących nią magnatów.

BibliografiaEdytuj

  • Tomasz Januszewski: Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. Warszawa: Delta W-Z, 1995, s. 242. ISBN 83-86698-11-X.

Linki zewnętrzneEdytuj