Transferazy

Transferazy (EC 2[1]) – klasa enzymów katalizujących reakcję przeniesienia grupy chemicznej (np. tiolowej (-SH), aminowej (-NH2), metylowej (-CH3) czy fosforanowej (-OPO3H2)) lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora), co można zobrazować: AB + C → A + BC.

Transferazy dzielą się na dziewięć podklas, w zależności od grupy chemicznej, przenoszonej przez dany enzym:

np. EC 2.4.2.8 - fosforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa
np. EC 2.6.1.1 aminotransferaza asparaginianowa i EC 2.6.1.2 aminotransferaza alaninowa

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj