Transformator probierczy

Transformator probierczy jest rodzajem transformatora wykorzystywanego do prób urządzeń elektrycznych pod napięciem przemiennym o częstotliwości technicznej tj. w granicach 40 do 62 Hz.

Transformator probierczy może być:

Podstawowa różnica pomiędzy transformatorem energetycznym a probierczym polega na tym, że jest to układ jednofazowy o większej grubości izolacji. Podyktowane jest to innymi wymaganiami jak:

  • zapewnienie dużej przekładni około 700 razy,
  • dorywcze warunki pracy,
  • pojemnościowy charakter obciążenia,
  • niewielkie narażenia przepięciowe (ograniczone drgania obwodu probierczego).