Transmitancja uchybowa

Transmitancja uchybowa – równa stosunkowi transformat uchybu regulacji do wartości zadanej czyli:

gdzie:

transmitancja układu otwartego, czyli z rozwartym sprzężeniem zwrotnym.

Uchyb regulacji to różnica między sygnałem zadanym czyli żądaną wartością wielkości regulowanej, a wielkością regulowaną

Uchyb regulacji można przedstawić przy pomocy dwóch składowych:

gdzie:

– składowa przejściowa uchybu,
uchyb ustalony, przy czym:

Znając transmitancję uchybową oraz transformatę sygnału zadanego, można wyznaczyć transformatę uchybu regulacji. Jest ona równa: