Otwórz menu główne

Transparency International

Transparency International (TI, ang. transparency, tłum. przejrzystość) – międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym. Została założona w 1993 roku przez Petera Eigena. Posiada oddziały w 90 krajach. Międzynarodowy Sekretariat TI ma siedzibę w Berlinie. TI co roku publikuje Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index). CPI ukazuje percepcję korupcji w danym kraju przez ludzi biznesu i analityków z całego świata, w tym ekspertów zamieszkałych w ocenianym kraju. Każdy kraj oceniany jest w skali od 100 (największa przejrzystość) do 0 (największa korupcja). Ranking układany jest według liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. Najwyższa lokata w rankingu oznacza najmniejszą korupcję.


Transparency International
Siedziba Alt-Moabit 96
10559 Berlin, Niemcy
przewodniczący Huguette Labelle
dyrektor generalny Cobus de Swardt
Utworzenie 1993
Strona internetowa

CPI 2016 objął 176 państw, wśród nich Polskę (29. lokata, ex aequo z Portugalią). Polska ze wskaźnikiem CPI równym 62 punkty zajęła wyższe miejsce w rankingu (oznaczające niższy poziom korupcji), niż większość nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także wyższe, niż trzy stare kraje członkowskie UE, tj. Hiszpania (41. lokata), Włochy (60. lokata) i Grecja (69. lokata). Wszystkie państwa graniczące z Polską z wyjątkiem Niemiec zajęły niższe niż Polska lokaty oznaczające wyższy poziom korupcji: Niemcy - 10., Czechy - 47., Słowacja - 54., Ukraina (ex aequo z Rosją) - 131., Białoruś - 79., Litwa - 38. Spośród państw postsocjalistycznych jedynie Estonia (22. lokata) była na wyższej pozycji.

W 1998 roku powstało stowarzyszenie Transparency International Polska akredytowane i działające jako oddział TI. W listopadzie 2011 roku oddział polski zlikwidowano.

Linki zewnętrzneEdytuj