Trasa pociągu

Trasa pociągu – określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej[1][2].

Oznacza zdolność przepustową infrastruktury potrzebną do prowadzenia pociągu między dwoma punktami w określonym przedziale czasowym[3].

Każdy przewoźnik kolejowy otrzymuje od zarządcy infrastruktury przydział konkretnych przepustowości na sieci wymaganych do wykonania usługi przewozowej.

Wszystkie wyznaczone trasy pociągów umieszczone są w rozkładzie jazdy[4].

Trasa pociągu określana jest niekiedy slotem, terminem pochodzącym z lotnictwa.

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043.
  2. Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification. s. 5.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (CELEX: 32012L0034).
  4. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO. Agencja Standaryzacyjna NATO. s. 397. [dostęp 2017-10-05].