Trasowanie (obróbka skrawaniem)

Trasowanie – proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczeniu na danej powierzchni półwyrobu określonych linii, które następnie służą do wycinania określonego przedmiotu.

Trasowanie linii równoległych

Rodzaje trasowania:

Narzędzia używane do trasowania: