Trawestacja (muzyka)

Trawestacja – w muzyce jest to jedna z odmian parodii. Polegała na przeróbce utworu muzyki poważnej na utwór o charakterze rozrywkowym. Np. The ExceptionV Symfonia Ludwig van Beethoven, Koncert BrandenburskiJan Sebastian Bach (na polymoogu).