Tremissis

Tremissis – złota moneta bita w okresie późnego cesarstwa rzymskiego oraz we wczesnośredniowiecznym Bizancjum. Równa trzeciej części solida.

Bizantyjski tremissis Justyna I