Tremissis

Tremissis - złota moneta rzymska bita w okresie późnego cesarstwa rzymskiego. Równa trzeciej części solida.

tremissis