Triazyny

każdy heterocykliczny związek aromatyczny zawierający sześcioczłonowy pierścień aromatyczny z trzema heteroatomami azotu

Triazynyheterocykliczne organiczne związki chemiczne z grupy azyn. Zbudowane są z sześcioczłonowego pierścienia aromatycznego zawierającego trzy atomy azotu, a ich wzór sumaryczny to C
3
H
3
N
3
. Istnieją 3 izomeryczne triazyny:

1,2,3-triazyna
1,2,4-triazyna
1,3,5-triazyna

Szkielet triazyny występuje w wielu związkach, szczególnie w herbicydach, np. atrazyna.

Zobacz teżEdytuj