Trifluorek boru

związek chemiczny

Trifluorek boru, fluorek boru, BF
3
nieorganiczny związek chemiczny z grupy fluorków, w którym bor występuje na III stopniu utlenienia.

Trifluorek boru
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

BF3

Masa molowa

67,81 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz[1][2]

Identyfikacja
Numer CAS

7637-07-2

PubChem

6356

Podobne związki
Inne aniony

trichlorek boru, tribromek boru, trijodek boru

Inne kationy

heksafluorek siarki, fluorek uranu(VI)

Podobne związki

borowodór

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Trifluorek boru jest mocnym kwasem Lewisa. W odróżnieniu od innych halogenków boru ulega tylko częściowej hydrolizie:

4BF
3
+ 6H
2
O 3H
3
O+
+ 3BF
4
+ H
3
BO
3

Dzięki temu jest szeroko stosowany do promowania różnych reakcji organicznych, np. polimeryzacji alkenów, reakcji acylowania i alkilowania.

OtrzymywanieEdytuj

Trifluorek boru otrzymuje się przez ogrzewanie tlenku boru (B
2
O
3
) z fluoroboranem amonu lub fluorkiem wapnia i stężonym kwasem siarkowym.

PrzypisyEdytuj

  1. Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b c d Haynes 2016 ↓, s. 4-52.
  3. a b c Haynes 2016 ↓, s. 6-91.
  4. Haynes 2016 ↓, s. 6-241.
  5. Haynes 2016 ↓, s. 6-99.
  6. Trifluorek boru (nr 295027) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2020-06-25]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj