Tritanopia

Tritanopia – wada wzroku polegająca na nierozpoznawaniu barw żółtej i niebieskiej. Wada dotyczy około 0,0015% (0,002% mężczyzn i 0,001% kobiet) populacji. Wada ta jest wynikiem braku czopków czułych na barwę niebieską.

Kolory tęczy widziane przez osobę bez zaburzeń postrzegania kolorów.
Kolory tęczy postrzegane przez osobę cierpiącą na tritanopię.