Trojden (wielki książę litewski)

Trojden, Litawor Trojden, Traidenis (zm. 1282) – wielki książę litewski w latach 12691282.

Trojden
Ilustracja
Wielki Książę Litewski
Okres

od 1269
do 1282

Poprzednik

Szwarno

Następca

Dowmunt

Dane biograficzne
Data śmierci

1282

Dzieci

Gaudemunda Zofia

ŻyciorysEdytuj

Był możnym litewskim należącym do dworu księcia Wojsiełka, syna Mendoga. Po śmierci Mendoga w 1263 sprzeciwił się przejęciu władzy na Litwie przez Szwarnę i w 1268 stanął na czele opozycji antyksiążęcej. Wywołał wojnę domową, która zakończyła się dla niego zwycięstwem. W 1269 został wielkim księciem Litwy i do 1270 podporządkował sobie cały kraj. Od tego czasu prowadził wieloletnie wojny z sąsiadami, które miały charakter wypraw łupieżczych. Przeprowadził kilka kampanii wojennych na Rusi, Mazowszu i w Prusach.

Trojden był wybitnym dowódcą. W 1270 pokonał w bitwie pod Karusami inflancką gałąź zakonu krzyżackiego w 1275 nad Niemnem zatrzymał najazd Tatarów, w 1279 rozgromił ponownie armię inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego w bitwie pod Aizkraukle.

W polityce wewnętrznej Litwy przyczynił się do ostatecznego porzucenia chrześcijaństwa i powrotu do pogaństwa; latopis hipacki przyrównuje go do Antiocha, Heroda i Nerona[1]. Był inicjatorem planu zjednoczenia wszystkich Bałtów przeciwko niemieckim zakonom rycerskim. Jego władzę zwierzchnią uznawali: Jaćwingowie, Żmudzini i Prusowie walczący z zakonem krzyżackim.

Zapoczątkował politykę zbliżenia Litwy z ziemiami polskimi. Córka Trojdena, Gaudemunda Zofia została żoną księcia mazowieckiego Bolesława II. Jego wnukami - synami Bolesława - byli Trojden I i Siemowit II.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Darius Baronas: Od pierwszych misji do chrztu Litwy (1009-1387). W: Vytautas Ališauskas (red.): Dzieje chrześcijaństwa na Litwie. Warszawa: PIW, 2014, s. 34. ISBN 978-83-06-03345-8.