Otwórz menu główne

Troki myśliwskie – potocznie: troki, to jedno z akcesoriów myśliwskich, rodzaj wielorzemykowych pęt, zazwyczaj skórzanych lub sznurkowych, służących do noszenia upolowanego ptactwa.