Tryb konwersacyjny

Tryb konwersacyjny (ang. conversation mode) – forma pracy dająca użytkownikowi możliwość bezpośredniego ingerowania w proces wykonywania programu, np. w języku programowania BASIC. W przypadku powłoki systemowej ten tryb pracy pozwala na wprowadzanie przez użytkownika poleceń pojedynczo, obserwowanie wyników ich działania oraz reagowanie na nie na bieżąco.